CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان براساس مدل بریتون وتسر

عنوان مقاله: تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان براساس مدل بریتون وتسر
شناسه (COI) مقاله: CMMS05_027
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

تکتم ثقفی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مدرس دانشگاه
علی اصغر زهانی - کارشناسی ارشدمهندسی صنایع مدرس دانشگاه

خلاصه مقاله:
استفاده موثر و اثر بخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی و تحصیل است.مدیریت زمان شامل مجموعه ای از مهارت ها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است.و تحقیق به منظور بررسی تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان به روش تصادفی ساده انتخاب شده است و پرسشنامه برتون و تسر مدیریت زمان که برنامه ریزی کوتاه مدت ،بلند مدت،انگیزش در تحصیل را می سنجد پاسخ دادند. بازه زمانی مهر 94 و بهار 95 بوده است .تحقیق حاضردر قلمروتحقیقات توصیفی واستنباطی قرارمیگیرد .ونوع مطالعه پیمایشی(میدانی) بوده که کاربردی است؛وازطرفیچو ن رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانشجویانب هعنوانمتغییروابسته بامتغییرمستقل مدیری تزمان میپردازد،ازنوع همبستگیاست.دراین پژوهش پس ازجمع آوری داده ها ازموارد مطالعه به تحلیل دادها تحت شرایط کنترل شده (کنترل های آماری )پراختهشده است . ابزار و شیوه جمع آوری داده ها ی تحقیق،پرسشنامه جامعه آماری دانشجویان تعداد300 نفر بود برای تعیین حجمنمونه از جدول مورگان استفاده شده است. اعتبارپرسشنامه (پایایی ) ازروش آلفای کرونباخ وجهت سنجش روائی ابزاراندازه گیری ازروشی محتوایی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از برخی ازشاخص های آماری توصیفی واستنباطی با استفاده از نرم افزار آماری 17 Spss است.

کلمات کلیدی:
مدیریت زمان ،سازماندهی،برنامه ریزی،زمانبندی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CMMS05-CMMS05_027.html