CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و صحت تصمیمگیری سرمایهگذاران در حالت عدم تقارن اطلاعاتی

عنوان مقاله: ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و صحت تصمیمگیری سرمایهگذاران در حالت عدم تقارن اطلاعاتی
شناسه (COI) مقاله: CMMS05_057
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصور گرکز - دانشیار حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
سونیا پدرام - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

خلاصه مقاله:
افشای اطلاعات مالی در گزارشهای سالانه بهعنوان یک حوزه کلیدی در تحقیقات حسابداری به شمار میرود و در این زمینه تحقیقات دانشگاهی زیادی انجامشده است. پژوهش حاضر به بررسی و مطالعه شیوههای تصمیمگیری سرمایهگذاران و رابطه بین سطح افشایداوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی یک شرکت پذیرفتهشده در بازار بورس تهران پرداخته است. در این راستا برای آزمون این فرضیه،مطالعهای بر روی شیوههای تصمیمگیری سرمایهگذاران انجام میشود. این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حوزه تحقیقات مربوط به «مدل عدسی برنزویک» در حسابداری رفتاری قرار میگیرد. این تحقیق یک مطالعه میدانی میباشد که برای اهداف آن نمونه تحقیق از بیندانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری و مدیریت مالی و اساتید آنها انتخاب گردید. اعضای نمونه در دو گروه آزمایش وکنترل به چهار سبک غالب رهنمودی، تحلیلی، ادراکی و رفتاری طبقهبندی شدند. نشان داده شد که سبکهای شناختی مختلف تصمیمگیری از لحاظ حجم پردازش اطلاعات اختلاف معنیداری با هم دارند. همچنین اختلاف معنیداری از لحاظ صحت تصمیمگیریبین سبکهای مختلف تصمیمگیری مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی:
افشاء داوطلبانه، سبکهای تصمیمگیری، مدل پردازش عدسی، عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CMMS05-CMMS05_057.html