CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله سنجش میزان انضباط اجتماعی در سازمان با استفاده از رویکرد تئوری مجموعه های راف مطالعه موردی:کارکنان بانک رفاه اداره امور شعب خراسان رضوی

عنوان مقاله: سنجش میزان انضباط اجتماعی در سازمان با استفاده از رویکرد تئوری مجموعه های راف مطالعه موردی:کارکنان بانک رفاه اداره امور شعب خراسان رضوی
شناسه (COI) مقاله: CMMS05_092
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد قزل ایاغ - استادیار بخش آماردانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا کریمی مقدم - گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی انضباط اجتماعی در سازمان با استفاده از تئوری مجموعه های راف می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک رفاه اداره امور شعب خراسان رضوی بوده است که با رجوعبه جدول مورگان ، حجم نمونه 118 نفر تعیین گردید، ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد. ضریب پایایی آن به روش آلفای کرنباخ بیشتر از 0.7 می باشد. در این بررسی انضباط سازمانی کارکنان با استفاده از چهار عامل سازمانی شاملرسمیت،حقوق ودستمزد،ارزیابی عملکرد و کنترل سنجش شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تئوری مجموعه های رافاستفاده شده است. بدین منظور پس از تشکیل جداول تصمیم استاندارد شده در مرحله بعد موارد سازگار و ناسازگار مشخص شدند و پس از آن جداول تقلیل تشکیل گردید. در نهایت نتایج به طور کلی نشان داد اگر میزان ابعاد رسمیت و حقوق و دستمزددر سطح کمی باشد، آنگاه میزان انضباط اجتماعی کارکنان در سازمان هم در سطح کمی خواهد بود. علاوه بر این نتایج نشان دادکه بعد ارزیابی عملکرد در سطح متوسط بر میزان انضباط اجتماعی کارکنان در سازمان موثر می باشد و همچنین در نهایت نتایج نشان داد که هر چقدر میزان کنترل و نظارت در سازمان زیاد باشد، آنگاه میزان انضباط اجتماعی کارکنان در سازمان هم در سطح زیادی خواهد بود.

کلمات کلیدی:
انضباط، انضباط اجتماعی در سازمان، عوامل سازمانی و تئوری مجموعه های راف

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CMMS05-CMMS05_092.html