CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان

عنوان مقاله: تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان
شناسه (COI) مقاله: CMMS05_096
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

نوریه هاشمی - دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
مرتضی کرمی - استادیار دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
محمدرضا آهنچیان - استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:
نقش محوری توسعه حرفه ای موجب اشاعهی فرهنگ و تحول در نظامهای آموزشی و برنامه های آموزشی ودرسی در هزاره سوم گردیده است چنان که از آن میتوان به عنوان شاه کلید توسعه و پیشرفت مدارس یاد کرد. مدارسبه عنوان مراکز ثقل و شکل گیری نوآوری، نو آفرینی، خلاقیت، تدبر و تفکر نیازمند چنین نقش محوری هستند که بابهکارگیری رویکرد سیستمی بتوانند موجب بهسازی سازمان شوند. این رویکرد سیستمی و سیستماتیک در رابطه باعملکرد، در سازمانهای آموزشی میتواند عملکرد افراد را در مراحل معین مورد سنجش و بررسی قرار دهد؛ و ابزار مهمیجهت بهبود عملکرد مدیران و معلمان با در نظر گرفتن مداخلههایی آموزشی و غیر آموزشی باشد. بدین منظور، توسعهکمی و کیفی تکنولوژی عملکرد انسانی میتواند یکی از شاخصهای کیفی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی در آموزش و پرورش محسوب گردد. زیرا ویژگیها و مدلهای تکنولوژی عملکرد انسانی بر ضرورت تغییر معیارها و شاخصهای عملکردی قبل از انجام هر نوع مداخلهی در پیوند سیاستهای مدیریت منابع انسانی با رویکرد های جدید دلالت دارد. دراین میان، توجه به راهبرد های جدید منابع انسانی با تمرکز بر تجزیه و تحلیل عملکرد، تجزیه و تحلیل شکاف، تشخیص علل و انتخاب مداخلهی مناسب دغدغه اصلی مدیران جهت بهبود عملکرد مدارس به شمار میآید. نکته حایز اهمیتاینجاست که با وجود پیچیدگی سازمانهای آموزشی عصر نوین مدیران آموزشی هیچ رویکرد مناسبی را جهت تجزیه وتحلیل عملکرد معلمان در مدارس انتخاب نمیکنند. پژوهش حاضر تلاش میورزد با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با معیار قرار دادن اصول و ویژگیهای تکنولوژی عملکرد انسانی آن را بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان پیشنهاد نماید.

کلمات کلیدی:
عملکرد، تکنولوژی عملکرد انسانی، توسعه حرفه ای معلمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CMMS05-CMMS05_096.html