CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین نیازهای درون شخصی مدیران دربرقراری ارتباط با کارکنان درچارچوب تئوری ویلیام شوتز

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین نیازهای درون شخصی مدیران دربرقراری ارتباط با کارکنان درچارچوب تئوری ویلیام شوتز
شناسه (COI) مقاله: CORGEDU01_031
منتشر شده در نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

بیژن عبدالهی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
اسد حجازی - دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سوالهای اساسی است که مدیران میانی و اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به کدام یک از نیازهای درون شخصی خود در برقراری ارتباط باکارکنان بیشتر احساس نیاز می کنند و نیازمند آموزش مهارتهای ارتباطی هستند و چه ارتباطی بین نیازهای درون شخصی آزمودنی ها دردو متغیر نیازهای درون شخصی ارایه به دیگران و خواستن از دیگران وجود دارد جامعه آماری شامل مدیران کل معاونین مدیرکل و روسای گروه جمعا به تعداد 303 نفر تشکیل میدهد که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای 170 نفری انتخاب شد و پرسشنامه دربین آنها توزیع گردید روش پژوهش توصیفی پیمایشی است ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه روابط متقابل شخصی ویلیام شوتز Fibro-b,1971 است داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS از راه آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون آزمون t و تحلیل واریانس یکراهه anova و همچنین آزمون شفه scheffe درآمار استنباطی و شاخصهای پراکندگی در آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.

کلمات کلیدی:
نیازهای درون شخصی، روابط متقابل، مدیران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CORGEDU01-CORGEDU01_031.html