CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی دوره های ضمن خدمت کارکنان بخش ستادی وزارت بهداشتدرمان و آموزش پزشکی

عنوان مقاله: ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی دوره های ضمن خدمت کارکنان بخش ستادی وزارت بهداشتدرمان و آموزش پزشکی
شناسه (COI) مقاله: CORGEDU01_048
منتشر شده در نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

داود حسینی نسب - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مریم موسی قلی زاده - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
فهیمه ربانی خواه - کارشناس ارشد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ربابه موسی قلی زاده - کارشناس ارشد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

خلاصه مقاله:
هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی دوره های ضمن خدمت کارکنان بخش ستادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و ارزشیابی محسوب میشود جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداری رسمی و پیمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که برابر 1193 نفر می باشند که درنهایت حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 290 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش و رضایت کارکنان متشکل از سه بخش محتوا شیوه ارایه و برنامه آموزش می باشد داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته که نتایج زیرحاصل شده است آموزشهای الکترونیکی بطورکلی اثربخش می باشد همچنین این نوع آموزش برای دوره های ضنم خدمت از نظر کارکنان رضایت بخش می باشد براساس اطلاعات بدست آمده اثربخشی آموزش الکترونیکی با توجه به سابقه خدمت تفاوت وجوددارد ولی در مورد مدرک تحصیلی تفاوتی معناداری مشاهده نشده است همچنین تفاوت معناداری بین کارکنان زن و مرد و اثربخشی آموزش الکترونیکی دوره های ضمن خدمت مشاهده گردید.

کلمات کلیدی:
آموزشهای ضمن خدمت، آموزش الکترونیک، اثربخشی، رضایت، محتوای آموزشی، شیوه ارایه، برنامه آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CORGEDU01-CORGEDU01_048.html