CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نیازسنجی آموزشی کارکنان ستاد وزارت کشور

عنوان مقاله: نیازسنجی آموزشی کارکنان ستاد وزارت کشور
شناسه (COI) مقاله: CORGEDU01_053
منتشر شده در نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

کاظم منافی شرف آباد - کارشناس ارشدبرنامه ریزی آموزشی
فاطمه میراحمدی - کارشناس ارشدبرنامه ریزی آموزشی
اسحاق شیرین کام - کارشناس ارشدبرنامه ریزی آموزشی

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر نیازسنجی آموزشی کارکنان ستاد وزارت کشور بود پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از حیث هدف پژوهش کاربردی بود جامعه ی آماری کارکنان شاغل درستاد وزارت کشور است کهدرسال 1390 بودند به علت وسعت جامع آماری از میان آنان نمونه ای غیرتصادفی 112 نفری که در 6 رسته ی شغلی مشغول به کار بودند انتخاب شدند برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای محقق ساخته و مصاحبه با گروه های شغلی استفاده شد این پرسشنامه ها در 12 پرسشنامه که درمجموع شامل 137 سوال بود و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ دروضعیت موجود 88% و دروضعیت مطلوب 92% بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کیفی بررسی اسناد و آمار توصیفی میانگین خطای میانگین حد بالا و پایین خطای میانگین و نمودار نیم رخ استفاده شد برای شناسایی نیازهای آموزشی از مدل مماس استافده شد و روش نیازسنجی آموزشی که برگرفته از مدل مماس بود پیاده گردید و درنهایت با تحلیل پرسشنامه ها نیازهای آموزشی کارکنان ستاد وزارت کشور و اولویت این نیاز ها با توجه به مهارتهای عمومیو اختصاصی دروضعیت موجود و مطلوب در 6 رسته ی شغلی مشخص گردید.

کلمات کلیدی:
نیازسنجی آموزشی، مدل مماس، کارکنان ستاد وزارت کشور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CORGEDU01-CORGEDU01_053.html