CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فرد با در نظر گرفتن نقش واسطه گرایی انگیزش درونی و رضایت شغلی مورد مطالعه : کارکنان سازمان ثبت احوال استان همدان

عنوان مقاله: تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فرد با در نظر گرفتن نقش واسطه گرایی انگیزش درونی و رضایت شغلی مورد مطالعه : کارکنان سازمان ثبت احوال استان همدان
شناسه (COI) مقاله: CPCONF01_057
منتشر شده در کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

عمران محمدی فاتح - کارشناس ارشد مدیریت دولتی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
علی اصغر محمدی فاتح - فوق لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه تهران
امید جمشیدی - فوق لیسانس هوش مصنوعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

خلاصه مقاله:
امروزه اخلاق کار یکی از عوامل کلیدی موفقی سازمان ها است بطوری که رویکرد دنیای مدرن امروزی را می توان بازگشت به عقلانیت و اخلاق دانست در واقع نقش ارزش های اخلاقی در موفقیت سازمان های امروزی ثابت شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فردی با در نظر گرفتن نقش واسطه گرایی رضایت شغلی و انگیزش درونی در بین کارکنان سازمان ثبت احوال استان همدان انجام شد. پژوهش از نظر ماهیت و روش در دسته تحقیقات همبستگی قرار دارد و از لحاظ هدف شناختی یک پژوهش کاربردی و مبنای پژوهش کمی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان سازمان ثبت احوال استان همدان هست حجم نمونه براساس فرمول کوکران 100 نفر به دست آمد. به منظور جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه 26 سؤالی استفاده شد که مشتمل بر متغیرهای پژوهش بوده است. روایی سؤالات پژوهش توسط خبرگان مورد تأیید واقع شد همچنین برای بررسی پایایی از روش آلفای کرون باخ استفاده شد که آلفای محاسبه شده برابر با 0.89 به دست آمد که نشان دهنده تأیید پایایی ابزار اندازه گیری است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای spss22 و نرم افزار smartPLS استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان می دهد اخلاق کار اسلامی تأثیر قوی و مثبتی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد سایر نتایج فرضیه ها و سطوح برازش مدل پژوهش، به همراه نتیجه گیری های تفصیلی و پیشنهادها اجرایی در پایان مقاله آورده شده است.

کلمات کلیدی:
اخلاق کار اسلامی، رضایت شغلی، انگیزش درونی، عملکرد شغلی کارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CPCONF01-CPCONF01_057.html