CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده در بین دانش آموزان پایه دوم و سوم هنرستان های دخترانه ناحیه 3 شهر اصفهان

عنوان مقاله: رابطه بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده در بین دانش آموزان پایه دوم و سوم هنرستان های دخترانه ناحیه 3 شهر اصفهان
شناسه (COI) مقاله: CPCONF01_076
منتشر شده در کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم ابوطالبی - دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
منصور ترکیان تبار - دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مدیریت، دورود، ایران.

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده در بین دانش آموزان پایه دوم و سوم هنرستان های دخترانه ناحیه 3 شهر اصفهان به انجام رسیده است. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است و به دلیل اینکه به دنبال تعیین روابط میان متغیرها می باشد از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 545 نفر از دانش آموزان هنرستان های دخترانه ی ناحیه 3 اصفهان می باشد که تعداد تعداد 225 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه شده اند. برای گردآوری داده های کمی از پرسشنامه استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS20 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که 1 / 59 درصد پاسخ دهندگان در هفته کمتر از 5 ساعت می کنند و 6 / 11 درصد بیش از 20 ساعت در هفته از اینترنت استفاده می کنند و بیشترین سطح دسترسی به این فن آوری با 6 / 36 به استفاده در منزل اختصاص یافته است . آزمون ضریب همبستگی بین این دو متغیر نشان می دهد که با افزایش عملکرد خانواده میزان اعتیاد به اینترنت نیز کاهش می یابد.

کلمات کلیدی:
اعتیاد به اینترنت، عملکرد خانواده،دانش آموزان، دخترانه، اصفهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CPCONF01-CPCONF01_076.html