CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی دقت روشهای درون یابی سیستم اطلاعات جغرافیای(GIS) در تخمین سطح آب زمینی (مطالعه موردی : دشت سرخون)

عنوان مقاله: ارزیابی دقت روشهای درون یابی سیستم اطلاعات جغرافیای(GIS) در تخمین سطح آب زمینی (مطالعه موردی : دشت سرخون)
شناسه (COI) مقاله: DESERT01_019
منتشر شده در اولین همایش ملی بیابان در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد نکوآمال کرمانی - اداره کل هواشناسی استان هرمز گان ، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی
آرزو پوراصغریان - اداره کل هواشناسی استان هرمز گان ، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی
منا نحوی - اداره کل هواشناسی استان هرمز گان ، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی
علی دهقانی - اداره کل هواشناسی استان هرمز گان ، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

خلاصه مقاله:
تعیین سطح آب زیر زمینی یکی از مهمترین پارامترها ، جهت تحلیل و تصمیم گیری های مدیریتی می باشد . با استفاده از سطح آب پیزومترها و روشهای مختلف درون یابی می توان برای هر نقطه مورد نظر سطح آب را تخمین زد . در این مطالعه از چهار روش درون یابی IDW ، اسپیلاین ، کریجینگ معمولی در زیر مدل های کروی و نمائی برای تعیین سطح آب زیرزمینی دشت سرخون استان هرمزگان استفاده شده است . هدف از انجام تحقیق ارزیابی دقت چهار مدل مذکور می باشد . نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد روش کریجینگ معمولی کروی با ریشه متوسط مربع خطاها ( 2/13= RMSE) و میانگین خطای مطلق ( 5/8= MAE) ، بهترین روش جهت درون یابی سطح آب دشت سرخون تعیین گردید . همچنین نسبت (فرمول در متن اصلی مقاله) و ضریب تبیین 792/0= R2 کاربرد صحیح و دقت بالای این روش در این دشت سرخون را نشان می دهد . در این روش به جز در پیزومترهای شماره یک ، دو و سه در بقیه پیزومتر ها سطح آب را بالاتر از سطح مشاهداتی تخمین می زند . در نهایت تفاوت بین سطوح آب تخمین زده شده در چهار مدل این تحقیق معنی دار نمی باشد . در کل بر اساس سه عامل اصلی پراکنش نقاط نسبت به مرکز ثقل دشت ، تعداد آنها و اختلاف ارتفاع مطلق دشت که در دقت روشهای میانیابی ارتفاع سطح ایستابی موثرند ، نمی توان این روش را به دشتهای دیگر استان تعمیم داد و باید برای هر دشت مطالعه جداگانه صورت پذیرد.

کلمات کلیدی:
سطح آب زیر زمینی ، درون یابی ، IDW ، اسپیلاین ، کریجینگ

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-DESERT01-DESERT01_019.html