CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کیفیت لاشبرگ و اندام هوایی و تأثیر آن بر خاک رویشگاه چهار گونه مرتعی (مطالعه موردی: همند آبسرد)

عنوان مقاله: بررسی کیفیت لاشبرگ و اندام هوایی و تأثیر آن بر خاک رویشگاه چهار گونه مرتعی (مطالعه موردی: همند آبسرد)
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_052
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی حاجیبگلو - دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
محمدعلی ابراهیمی میمند - دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس تهران
جعفر علی اولاد - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

خلاصه مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی ارتباط کیفیت لاشبرگ و اندام هوایی در خاک چهار گونه مرتعی Eurotia ceratoides، Bromustomentellus، ،Agropyron intermedium و Kochia prosterata از نظر مقدار کربن، نیترژن، فسفر، پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن انجام شد. بعد از شناسایی رویشگاه های این چهار گونه در منطقه همند آبسرد ( واقع در 65 کیلومتری تهران)، در انتهای فصل رویش(پاییز 84 ) نمونه برداری در مناطق معرف هر رویشگاه به روش سیستماتیک- تصادفی( 5 ترانسکت 100 متری به فاصله 50 متر از یکدیگر) انجام شد. در طول هر ترانسکت از 2 پلات(یک مترمربعی) به صورت تصادفی برداشت و در داخل هر پلات، اندام هوایی، لاشبرگ و خاک پای گونهها از عمق 30-0 سانتیمتری نمونه برداری انجام شد. برای هرگونه نیز 3 پروفیل خاک در فضای خالی بین پایه های گونهها به عنوان شاهد برداشت شد. تجریه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آنالیز واریانس، دانت و آزمون t انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار فسفر، پتاسیم ونیتروژن در اندام هوایی و نیتروژن و فسفر در لاشبرگ و نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن خاک در گونه Kochia prosteata بیشتر از سایر گونه ها است. و همچنین کربن و نسبت کربن به نیتروژن در اندام هوایی در گونه Agropyron intermedium و کربن، پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن در لاشبرگ در گونه Eurotia ceratoides و مقدار کربن در خاک گونه Agropyron intermedium و فسفر در خاک گونه Bromus tomentellus بیشتر بود. ولی در کل گونه Kochia prosteata از لحاظ کیفیت لاشبرگ، سرعت تجزیه پذیری و اثرات آن بر خاک بهترین است.

کلمات کلیدی:
کیفیت لاشبرگ، خاک، Agropyron intermedium، ،Bromus tomentellus ، Eurotia ceratoides و Kochia prostera

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-DEZFULWATERMECH01-DEZFULWATERMECH01_052.html