CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه روش کریجینگ ومعکوس فاصله در تخمین درصد اشباع بازی خاک جنگلکاری حسن آباد سنندج

عنوان مقاله: مقایسه روش کریجینگ ومعکوس فاصله در تخمین درصد اشباع بازی خاک جنگلکاری حسن آباد سنندج
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_087
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

شتاو ساعدی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
هاشم حبشی - استادیار گروه جنگلداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحید حسینی - استادیار گروه جنگلداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

خلاصه مقاله:
تخمین و پیش بینی مکانی درصد اشباع بازی جهت استفاده بهینه از جنگلکاری، چگونگی حفظ وحمایت آن مورد نیاز است. شاخه ای از علم آمار کاربردی به نام ژئواستاتیستیک قادر به ارائه تخمین گرهای آماری به منظور برآورد خصوصیت مورد نظر در مکانی که نمونه برداری نشده، با استفاده ازاطلاعات حاصله از نقاط نمونه برداری شده می باشد. این تحقیق جهت تخمین مکانی درصد اشباع بازی به کمک اطلاعات حاصله از نقاط نمونه برداری شده در جنگلکاری حسن آباد سنندج صورت گرفته است. نمونه برداری جمعاَ در 112 نقطه در دو عمق(0-20) و (20-40) به فواصل 50، 100، 200، 300، 500، 700 سانتیمتری از درختان مورد نظر در دو جهت عمود و موازی خطوط تراز به صورت آشیانه ای از روی نقاط با مختصات معلوم انجام گرفت. درصد اشباع بازی برای تمام نمونه ها اندازه گیری شد. بر اساس آنالیزهای زمین آماری واریوگرام درصد اشباع بازی در دو عمق 20 و 40 تعیین گردید و برای تخمین از دو روش کریجینگ و معکوس فاصله (IDW) استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش کریجینگ حداکثر دقت را در تخمین در صد اشباع بازی در منطقه مورد مطالعه دربر داشته است.

کلمات کلیدی:
کریجینگ، معکوس فاصله، درصد اشباع بازی، جنگلکاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-DEZFULWATERMECH01-DEZFULWATERMECH01_087.html