CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی تناسب اراضی جهت مرتع به روش ککم 1 با استفاده از فناوری سیستم اطّلاعات جغرافیایی2 (مطالعه موردی: در بخشی از حوزه آبخیز سد قره آغاج، استان اصفهان)

عنوان مقاله: ارزیابی تناسب اراضی جهت مرتع به روش ککم 1 با استفاده از فناوری سیستم اطّلاعات جغرافیایی2 (مطالعه موردی: در بخشی از حوزه آبخیز سد قره آغاج، استان اصفهان)
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_088
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد سلطانی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمد جلالیان - استاد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
ناصر هنر جو - استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالرضا مهاجری - کارسناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان

خلاصه مقاله:
بیش از 86/1 میلیون هکتار یا نیمی از سرزمین ایران را مراتع تشکیل میدهد و این خود لزوم واهمیت پژوهش و تحقیقات در جنبه های مختلف مرتع را نشان میدهد که متأسفانه در مطالعات منابع طبیعی توجه کمی به آن شده است. ارزیابی تناسب اراضی مرتعی از موارد مهم در مدیریت آن به شمار میرود. هدف از این تحقیق ارزیابی تناسب اراضی جهت مرتع به روش ککم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرفیایی در بخشی از حوزه سد قره آغاج سمیرم، که در مختصات جغرافیایی51 درجه و 30 دقیقه، طول شرقی و31 درجه و 25 دقیقه تا 31 درجه و 39 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته، می باشد. اجزاء واحدهای اراضی بعنوان واحدهای همگن کاری تعیین شدند و پس از مطالعات میدانی و جمع آوری داده های مختلف مورد نیاز اجرای مدل ککم و مدلسازی آن و ورود آنها به سیستم اطّلاعات جغرافیایی و ساخت یک بانک اطّلاعات اراضی و لینک آن به دادههای مکانی، بر اساس تعاریف موجود در مدل با استفاده از توابع مختلف GIS و تجزیه و تحلیل جدولی، نقشه های تناسب اراضی جهت چرای دام تولید گردید. نتایج حاصل از مدل نشان داد خصوصیات فیزیکی خاک از جمله شیب زیاد، بافت سطحی، فرسایش و کم بودن درصد پوشش گیاهی به دلیل چرای مفرط و بیشتر از ظرفیت، مهمترین عوامل محدودکننده وکاهش دهنده تناسب اراضی مراتع این بخش از حوزه آبخیز سد قره آغاج میباشند

کلمات کلیدی:
ارزیابی تناسب اراضی، روش ککم، سیستم اطلاعات جغرافیایی، حوزه آبخیز سد قره آغاج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-DEZFULWATERMECH01-DEZFULWATERMECH01_088.html