CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر کود نیتروژن بر رشد ، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دزفول)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر کود نیتروژن بر رشد ، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دزفول)
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_231
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود توحیدی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

خلاصه مقاله:
به منظو ر بررسی تاثیر کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان (دزفول) جهت انتخاب هیبرید یا هیبرید های مناسب و سازگار با منطقه و عدم مشکل برداشت و مصادف شدن با خطرات اواخر فصل و مصرف بهینه کود نیتروژن آزمایش ی در سال زراعی 1387 در مزرعه کشاورزی مرکز ، آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی دزفو ل اجراء گردید. این آزمایش بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجراء گردید. تیمارها شامل سه سطح کود نیتروژن 200، 240، 280 کیلوگرم در هکتار بصورت خالص به عنوان فاکتور اصلی و پنج هیبرید شامل S.C704 (شاهد)، ( هیبرید خارجی ) BC666، S.C.700 و KLM و K47 ( گروه زود رس تر از شاهد وجزء گزارشات نهایی مرکز تحقیقات بذرونهال کرج) به عنوان فاکتور فرعی انتخاب ش د. نتایج حاصل نشان داد که، اختلاف آمار ی معنی دار ی برای عملکرد دانه در سطوح مختلف کود نیتروژن وجود نداشت و مقایسه میانگین به روش دانکن بالاترین عمل کرد دانه را مربوط به تیمار 240 کیلوگرم در هکتار نیتروژن نشان داد. برای هیبریدهای مختلف، اختلاف آمار ی معنی داری مشاهده شد به طوری که بالاترین و پائین ترین میزان عملکرد دانه با 10940 و 8176 کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به تیمارهای S.C704 و KLM میباشد. همچنین نتایج اجزاء عملکرد نشان میدهد که تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال و وزن هزاردانه در سطوح مختلف کود نیتروژن اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت اما بین هیبریدها، اختلاف بسیار معنی داری مشاهده شد. در صفات عملکرد بیولوژیک فقط بین هیبریدها، اختلاف آماری معنی داری وجود داشت و شاخص برداشت در هیچ کدام از تیمارها، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. طبق نتایج حاصل از این تحقیق، میزان 240 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بصورت خالص قابل پیشنهاد و هیبرید S.C704 استفاده بهینه را از عوامل محیطی( بویژه نور و گرما) و تغذیه ای نموده است.

کلمات کلیدی:
اجزای عملکرد، عملکرد، نیتروژن، هیبریدهای ذرت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-DEZFULWATERMECH01-DEZFULWATERMECH01_231.html