CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه تأثیر شرایط متفاوت فتوسنتزی و تنش رطوبتی بر اجزای عملکرد گندم

عنوان مقاله: مطالعه تأثیر شرایط متفاوت فتوسنتزی و تنش رطوبتی بر اجزای عملکرد گندم
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_358
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید فرهنگی - مشهد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش تحقیقات ثبت
مسعود قدسی - مشهد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش تحقیقات اصل

خلاصه مقاله:
در این تحقیق به منظور مطالعه شرایط متفاوت فتوسنتزی و تنش رطوبتی بر اجزای عملکرد گندم با استفاده از طرح کرتهای دو بار خرد شده (Split split plot) بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در طی سال زراعی 85-1384 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع طرق مشهد به اجرا درآمد. در کرتهای اصلی (Main plots) تیمار تنش رطوبتی در دو سطح شامل 1- شرایط معمولی(آبیاری کامل ) و 2- تنش رطوبتی و در کرتهای فرعی (Sub plots) تعداد هشت ژنوتیپ جدید گندم قرار گرفت. در کرتهای فرعی فرعی (Sub sub plots) تیمار شرایط فتوسنتزی در دو سطح شامل 1- استفاده از فتوسنتز جاری(شرایط معمولی) و 2- جلوگیری از فتوسنتز جاری قرار گرفت. برای جلوگیری از فتوسنتز جاری از یدید پتاسیم 4، 0% بصورت محلول پاشی و پس از ظهور سنبله استفاده شد. نتایج نشان داد، ژنوتیپ 9103 بیشترین تعداد دانه در سنبله و رقم کراس شاهی بیشترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند. ژنوبیپ 9116 دارای بالاترین و رقم کراس شاهی دارای کمترین عملکرد دانه بود. بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش در شرایط معمولی و تنش رطوبتی به ترتیب ژنوتیب های 9116 و 9212 بالاترین عملکرد دانه در شرایط استفاده از فتوسنتز جاری را به خود اختصاص دادند. در صورتی که در شرایط معمولی و جلوگیری از فتوسنتز جاری ژنوتیب C-81-10 و در شرایط تنش رطوبتی و جلوگیری از فتوسنتز جاری ژنوتیب 9116 دارای بالاترین عملکرد بود. ژنوتیپ هایی که تحت شرایط متفاوت در این آزمایش دارای پتانسیل عملکرد بالایی بودند، در مقایسه با دیگر ژنوتیپ ها از تعداد دانه در سنبله بیشتری نیز بر خوردار شدند.

کلمات کلیدی:
ژنوتیپ گندم، تنش رطوبتی، فتوسنتز، عملکرد گندم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-DEZFULWATERMECH01-DEZFULWATERMECH01_358.html