CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثرتاریخ کاشت وتراکم برعملکرد واجزاءعملکرد و برخی ازصفات کیفی سورگوم دانه ای در میبد

عنوان مقاله: اثرتاریخ کاشت وتراکم برعملکرد واجزاءعملکرد و برخی ازصفات کیفی سورگوم دانه ای در میبد
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_397
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین شمسی محمودآبادی - گروه زراعت - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
زینب حیدری - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سید علی طباطبائی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

خلاصه مقاله:
به منظورتعیین اثرتاریخ کاشت وتراکم برعملکرد و اجزای عملکرد و برخی از صفات کمّی وکیفی سورگوم دانه ای آزمایشی در بهار 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی شامل سه تاریخ کاشت 3/15، 3/30 14/4 وکرتهای فرعی شامل سه سطح تراکم 75 و 100 و 150 هزار بوته در هکتار بود. صفت های مورد بررسی شامل عملکرد دانه، تعداد دانه در پانیکول، تعداد پانیکول در متر مربع، وزن هزار دانه و پروتئین دانه بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اثر تراکم های مختلف بوته بر تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و پروتئین دانه دارای اختلاف معنی داری می باشد، اما از نظر تعداد پانیکول در متر مربع اختلاف معنی دار نبود و با افزایش تراکم، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه وپروتئین دانه به طورمعنی داری کاهش نشان داد، ولی عملکرد دانه افزایش پیدا کرد. نتایج نشان داد تاریخ کاشت سوم از دو تاریخ کاشت دیگر برتر بوده و بیشترین عملکرد دانه به میزان [فرمول در متن اصلی مفاله] درتاریخ کاشت 4/14 بدست آمده و از بین تراکم های فوق مناسب ترین تراکم 150 هزار بوته در هکتار می باشد در نتیجه پیشنهاد می شود برای کشت سورگوم دانه ای در میبد و مناطق مشابه از تراکم 150 هزار بوته در هکتار در محدوده ی 14 تیر تا 1مرداد استفاده شود.

کلمات کلیدی:
سورگوم دانه ای، تاریخ کاشت، تراکم بوته، عملکرد، اجزاء عملکرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-DEZFULWATERMECH01-DEZFULWATERMECH01_397.html