CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه ی مزرعه ای بر قابلیت جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه بذر برخی از علف های هرز مشکل ساز ، تحت شرایط آبیاری با آبهای شور

عنوان مقاله: مطالعه ی مزرعه ای بر قابلیت جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه بذر برخی از علف های هرز مشکل ساز ، تحت شرایط آبیاری با آبهای شور
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_401
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد حسین شریعتمداری - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بیرجند
غلامرضا زمانی - عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمد گلباشی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مهدی ضرابی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
عوامل استرس زای زنده و غیر زنده از جمله مهمترین عوامل محدود کننده تولید محسوب می گردند. شوری ازجمله تنش های محیطی مهم است که با دارا بودن اثرات اسمزی و سمیت یونی بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد. انتخاب گیاهان مقاوم به شوری در تمامی مراحل زندگی بویژه مرحله ی جوانه زنی اهمیت دارد. جوانه زنی سریع، یکنواخت و سرعت رشد اولیه گیاهچه در شرایط شوری جزو مولفه های مهم مقاومت به شوری در مرحله گیاهچه ای می باشند. بمنظور ارزیابی قابلیت جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه بذر برخی از علف های هرز تحت شرایط آبیاری با آبهای شور آزمایشی در سال زراعی 87-1388 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش شامل آبیاری توسط آب سه چاه با مقدار شوری متفاوت 1، 5 و 9 دسی زیمنس بر متر بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین سطوح مختلف شوری در مراحل 1 و 3 اندازه گیری صفات، اختلاف معنی دار (در سطح احتمال 5%) و در مراحل 2 و 4 نمونه گیری نیزاختلاف غیرمعنی داری وجود دارد(ns). مقایسه میانگین با روش چند دامنه ای دانکن نشان داد که در تمام چهار مرحله آزمایش، علف هرز خارشتر از بالاترین مقدار جوانه زنی و تعداد گیاهچه نسبت به سایر گونه های مورد مطالعه (اعم از سلمه، علف شور و سایر گونه های علف هرز) برخوردار بوده است.

کلمات کلیدی:
شوری، علف هرز، رشد اولیه گیاهچه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-DEZFULWATERMECH01-DEZFULWATERMECH01_401.html