CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه عملکرد لوبیا چشم بلبلی با تاریخ متفاوت کاشت با استفاده از سموم پس از رویش و پیش از رویش در شمال خوزستان

عنوان مقاله: مقایسه عملکرد لوبیا چشم بلبلی با تاریخ متفاوت کاشت با استفاده از سموم پس از رویش و پیش از رویش در شمال خوزستان
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_117
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مراد امامی - دانشجو کارشناسی ارشد، گروه کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، ایران
ناظر آریان نیا - عضو هیات علمی دانشگاه،گروه کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، ایران

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تأثیر علف کش های پیش و پس رویشی بر کنترل علف های هرز و، رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در تاریخ های متفاوت کاش در مسجدسلیمان آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تاریخ کاشت شامل: (فرمول در متن اصلی مقاله) به عنوان عامل اصلی و چهار سطح علف کش: 1-ترفلان به مقدار 2 لیتر به صورت خاک کاربرد قبل از کاشت 2-ارادیکال به مقدتر 4 لیتر به صورت خاک کاربرد قبل از کاشت 3-مخلوط بتازون ( دولیتر در هکتار) برای پهن برگ ها و سوپر گالانت ( 1 لیتر در هکتار)برای باریک برگ ها پس ار رویش 4-شاهد بدون وجین 5 به عنوان عامل فرعی در سال 1393 در شهرستان مسجد سلیمان اجرا شد.همچنین شاهد با وجین دستی در مقایسه میانگین ها مورد بررسی قرار گرفت.صفات مورد بررسی شامل اندازه گیری عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا و وزن خشک و تعداد تعداد علف های هرز بود. نتایج نشان داد که تیمار های علف کش بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ، وزن علف های هرز و تعداد علف های هرز در سطح آماری یک در صد و تاریخ کاشت بر تعداد علاوه بر بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزارا دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ، بذر علف های هرز و و تعداد علف های هرز در سطح آماری یک در صد و بر همکنش علف کش و تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه ، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن علف های هرز و تعداد علف های هرز در سطح آمادگی یک در صد و بر تعداد غلاف تالبوت در سطح آماری پنج در صد تأثیر معنی داری داشت. با توجه به نتایج بیشترین عملکرد دانه با 2510 و 2440 کیلوگرم در هکتار به ترتیب تیمارهای تاریخ کاشت اول 93/4/1 در شاهد کنترل کامل علف هرز و بتازون + گالانت سوپر و کمترین با 1260 کیلوگرم در هکتار به تیمار تاریخ کاشت سوم 93/5/1 و شاهد بدون کنترل علف هرز متعلق بودند. بنابراین بهترین تیمار علف کش وجین کامل علف هرز (دستی) و کامل علف هرز (دستی) و بتازون + گالانت سوپر و مناسب ترین زمان کاشت، تاریخ کاشت مطلوب منطقه (تاریخ کاشت اول) بودند.

کلمات کلیدی:
علفکش، تاریخ کاشت، لوبیا چشم بلبلی، علف هرز، مسجد سلیمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-DPCONF01-DPCONF01_117.html