CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی زیست محیطی میزان سرب و کادمیوم موجود در برندهای مختلف سیگار موجود در بازار ایران از طریق اندازه گیری میزان این فلزات درتوتون و فیلتر سیگار

عنوان مقاله: ارزیابی زیست محیطی میزان سرب و کادمیوم موجود در برندهای مختلف سیگار موجود در بازار ایران از طریق اندازه گیری میزان این فلزات درتوتون و فیلتر سیگار
شناسه (COI) مقاله: ECONF02_048
منتشر شده در دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ساناز پاشاپور - گروه سم شناسی- فارماکولوژی واحد علوم دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی
سیده زهرا موسوی - گروه سم شناسی- فارماکولوژی واحد علوم دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی
پریسا زیارتی - گروه شیمی دارویی- واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی
کریم ابراهیم نجف آبادی - گروه سم شناسی- فارماکولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خلاصه مقاله:
هدف از این پروژه تعیین میزان سرب و کادمیوم موجود در برندهای مختلف سیگار موجود در بازار ایران از طریق اندازه گیری این فلزات در فیلتر سیگار می باشد. لذا برای این منظور 5 برند از مراکز خرید تهران خریداری شد. تکنیک به کار گرفته شده جهت آماده سازی نمونه ها، هضم اسیدی بود و سپس توسط دستگاه اسپکتروسکوپ جذب اتمی شعله دو فلز سرب و کادمیوم مورد اندازه گیری کمی قرار گرفت. سرب و کادمیوم در همه برندهای مورد بررسی در دامنه ای از غلظت ها مورد آنالیز و شناسایی قرار گرفت. بیشترین غلظت سرب در توتون های سیگار برای برندزیکا با میانگین mg/kg 28/46 و کمترین آن برای برند فروردین با میانگین mg/kg 16/36 اندازه گیری شد. هم چنین بیشترین غلظت کادمیوم در توتون های سیگار در برند کاسپین با میانگین mg/kg 5/40 و کمترین آن در برند زیکا با میانگین mg/kg 3/06 مشاهده شد. بیشترین غلظت سرب در فیلترهای کشیده شده مربوط به برند کاسپین با میانگین mg/kg 45/93 و در فیلترهای کشیده نشده مربوط به برند زیکا با میانگین mg/kg 26/74 می باشد و هم چنین کمترین غلظت سرب در فیلترهای کشیده مربوط به برند بهمن با میانگین mg/kg 27/47 و در فیلترهای کشیده نشده مربوط به برند فروردین با میانگین mg/kg 18/58 می باشد. در ضمن بیشترین غلظت کادمیوم در فیلترهای کشیده شده سیگار و نکشیده شده به ترتیب مربوط به برند کاسپین با میانگین mg/kg 0/8763 و برند بیستون با میانگین mg/kg 0/4829 و نیز کمترین غلظت آن در فیلترهای کشیده شده و کشیده نشده به ترتیب مربوط به برند بهمن با میانگین mg/kg 0/4784 و برند فروردین با میانگین mg/kg 0/3102 می باشد. بین فیلترهای سیگار ایرانی بیشترین آلودگی در فیلترهای کشیده شده مربوط به برند کاسپین با میانگین mg/kg 41/93 نسبت به سرب و هم چنین میانگین mg/kg 0/8763 نسبت به کادمیوم می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد اکثر برندهای سیگار ایرانی دارای آلودگی بالایی از فلزات سنگین می باشند. نتایج حاصل نشان داد اکثر برندهای سیگار ایرانی و خارجی دارای آلودگی بالایی از فلزات سنگین می باشند و از آنجایی که مصرف کنندگان سیگار پس از استعمال، ته سیگار را در محیط رها می کنند بعنوان منبع مهمی برای آلودگی محیط زیست محسوب می شوند.

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ECONF02-ECONF02_048.html