CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رفتارهای زیست محیطی گردشگران درشهرهای ساحلی بندرترکمن

عنوان مقاله: بررسی رفتارهای زیست محیطی گردشگران درشهرهای ساحلی بندرترکمن
شناسه (COI) مقاله: ECONF05_003
منتشر شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی خداداد - کارشناس ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان
مهدیه نخعی - دانشجوی دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان مرند ایران

خلاصه مقاله:
نواحی ساحلی شهرها به عنوان فضاهای گردشگری ازدیرباز موردتوجه گردشگران بوده است درواقع سواحل با برخورداری ازانبوهی ازجاذبه های گردشگری خود دنیایی دیگر را پدید می اورد که این خود اهمیت سواحل را دوچندان می کند دراین بین آنچه مهم به نظرمیرسد رفتارگردشگرنا درسواحل و محیط زیست سواحل موسوم به رفتارهای زیست محیطی می باشد این رفتارها ممکن است کاملا مثبت و مسئولانه یاکاملا منفی و مخالف محیط زیست باشد بنابراین هدف ازپژوهش حاضر بررسی رفتارهای زیست محیطی گردشگران ساحلی درشهرساحلی بندرترکمن دراستان گلستان می باشد که ازروش توصیفی ـ تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است جامعه موردمطالعه دراین پژوهش ساکنان شهربندرترکمن و گردشگران می باشد که بااستفاده ازفرمول کوکران تعداد 86 نفر ازساکنان انتخاب و به علت دردسترس نبودن تعداددقیق گردشگران بصورت تخمینی تعداد 80نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند یافته های به دست آمده ازنرم افزار اماری SPSS و ازمون ناپارامتریک Chi-Squareنشان دهنده رابطه معنادار در سطح 1درصد برای برخی مولفه ها می باشد درواقع ازدید ساکنان شهربندرترکمن گردشگران رفتارهای زیست محیطی ناهنجاری را دربرخی زمینه ها ازجمله رها کردن زباله درسواحل ازخود بروز میدهند همچنین یافته های بدست امده ازضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده رابطه معنادار بین سن گردشگران و رفتارهای زیست محیطی آنان می باشد

کلمات کلیدی:
رفتارهای زیست محیطی، گردشگری ساحلی، بندرترکمن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ECONF05-ECONF05_003.html