CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیل سوختی میکروبی با قابلیت تولید اتانول

عنوان مقاله: پیل سوختی میکروبی با قابلیت تولید اتانول
شناسه (COI) مقاله: ECONF05_016
منتشر شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه موسی زاده - دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی،دانشگاه الزهرا
فایزه موسی زاده - دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی،دانشگاه الزهرا
محبوبه وحید - دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی،دانشگاه الزهرا
مهرناز رادفرجی - دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی،دانشگاه الزهرا

خلاصه مقاله:
در پیل سوختی میکروبی انرژی شیمیایی موجود در سوبسترا به انرژی الکتریسیته تبدیل می شود. در این تحقیق از مخمر ساکارومایسس سرویزیه در ml 200 محیط مالس در محفظه ی آند و از جلبک سبز کلرال با تلقیح 10 ̃حجمی در 200ml محیط BBM در محفظه ی کاتد استفاده گردید. مخمر سرویزیه به منظور تولید اتانول قبالً در شرایط هوازی کشت داده شده بود تا بیومس آن باال رود. در انجام این آزمایش از غشاء نفیون 115 به عنوان غشای عبور دهنده ی پروتون و از گرافیت های میله ای به عنوان الکترود استفاده گردید. ضمن فراهم کردن شرایط بی هوازی و دمای C °27برای هردو میکروارگانیسم بعد از 24 ساعت کارکرد دستگاه، حداکثر ولتاژ mv 1/276 و میزان اتانول 10ml ثبت گردید.

کلمات کلیدی:
پیل سوختی میکروبی، برق زیستی، ساکارومایسس سرویزیه، اتانول، بیوکاتالیست

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ECONF05-ECONF05_016.html