CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی اجتماعی سناریوهای مختلف سیستمهای جمعآوری آب باران در منطقه بی بی شیروان شهرستان گنبدکاووس

عنوان مقاله: ارزیابی اجتماعی سناریوهای مختلف سیستمهای جمعآوری آب باران در منطقه بی بی شیروان شهرستان گنبدکاووس
شناسه (COI) مقاله: ECONF05_044
منتشر شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

راضیه دوجی - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
واحدبردی شیخ - دانشیار دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امین محمدی استادکلایه - استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گنبد
یوسف کر - کارشناسی ارشد محیطزیست، دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، مرکز بهداشت شهرستان گرگان

خلاصه مقاله:
ارزیابی سطح پذیرش مردمی از جمله ارزیابیهای ضروری برای رسیدن به مدیریت جامع آبخیز میباشد. به دلیل محدودیت کمی و کیفی منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک، ضرورت استفاده از طرحهای توسعهای منابع آب به منظور تامینوتوسعه این منابع به ویژه برای مصارف شرب بیشتر احساس میشود. در اینگونه طرحها عموماً برای رسیدن به یک هدف معین و یا تامین نهاده های خاص، روشهای متفاوتی به کار گرفته میشود. در هر حال با ارزیابی گزینههای مختلف میتوانمناسبترین آنها را انتخاب و مبنای کار قرار داد. این پژوهش نیز به منظور ارزیابی سطح پذیرش مردمی سناریوهای جمعآوری آب باران در راستای حل مشکلات کمبود آب شرب و انتخاب بهترین گزینه از سیستمهای جمعآوری آب باران در پنج روستای واقع در منطقه بیبی شیروان شهرستان گنبدکاووس انجام گرفت. در این تحقیق با توجه به سیستمهای موجود جمعآوری آب باران در منطقه، دوازده سناریو تدوین گردید. با انجام مطالعات میدانی- اجتماعی در سطح منطقه به منظور ارزیابی اجتماعی سناریوهای موجود در منطقه، طی مصاحبه حضوری با خانوارهای دارای آب انبار پرسشنامهی استانداردی تدوین و تکمیل گردید. هدف از این پرسش این بود که احتمال پذیرش سناریوهای جمعآوری آب باران در بین جامعه دارای آب انبار در منطقه مورد مطالعه بدست آید. برای رسیدن به این مقصود از توزیع احتمالاتی دو جملهای استفاده شد. در تجزیه و تحلیل پذیرش اجتماعی سناریوها، چهار کلاس یا سطح پذیرش اجتماعی (پذیرش ناچیز، کم، متوسط، زیاد) در نظر گرفته شد. نتایج بررسی نشان داد سناریو 8) سقف از جنس گالوانیزه، انجام جداسازی لوله واصل و برداشت آب از آب انبار به وسیله پمپ/ دینام) و سناریو 2) سقف از جنس گالوانیزه، انجام جداسازی لوله واصل و برداشت آب از آب انبار از طریق سنتی (به صورت دستی)) بیشترین پذیرش را در بین خانوارهای مورد پرسش قرار گرفته دارد و سناریو 6) سقف از جنس ایزوگام، عدم انجام جداسازی لوله واصل، برداشت آب از آب انبار از طریق سنتی (به صورت دستی))، کمترین پذیرش مردمی را به خود اختصاص داده است. رویکرد مبتنی بر سناریوسازی به کار رفته در این پژوهش با فراهم کردن امکان انتخاب سناریو یا سناریوهای بهتر و ارائه اثرات آنها، رویکردی توانا در پیشبینی اثرات سیستمهای جمعآوری آب باران برای تصمیمگیریها بعدی میباشد.

کلمات کلیدی:
ارزیابی اجتماعی، پذیرش مردمی، توزیع احتمال دوجمله ای، سیستم های جمع آوری آب باران، منطقه بی بی شیروان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ECONF05-ECONF05_044.html