CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شهر سبز و ترویج فرهنگ محیط زیست مطالعه موردی: بررسی وتحلیل تابلوهای متروی تهران در سال 1395

عنوان مقاله: شهر سبز و ترویج فرهنگ محیط زیست مطالعه موردی: بررسی وتحلیل تابلوهای متروی تهران در سال 1395
شناسه (COI) مقاله: ECONF05_047
منتشر شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سوسن ختایی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
اعظم رجایی - دانشجوی کارشنلسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

خلاصه مقاله:
بیشک ارتباط بین انسان و طبیعت انکار نشدنی است، درختان به عنوان بخش مهمی از حیات نقش اساسی در تکامل تمدنهای بشری در طول تاریخ برعهده داشتند و به طور کلی فضای سبز مهمترین عاملیست که میتواند بشر را درمقابل آلودگی سوختهای فسیلی و دیگر آلودگیهای ناشی از صنعتی شدن، یاری دهد. در این میان آگاهیبخشی به شهروندان در زمینهی اهمیت فضای سبز و درختان و گیاهان در فضاهای شهری واجد اهمیت بسیاری است. کمبودآگاهی و در نتیجه عدم وجود فرهنگ محیط زیست در یک جامعه میتواند بزرگترین معضل در زمینه مسائل زیست محیطی باشد و از آنجا که بحرانهای محیط زیست بسیار مهم و جدی هستند، ضروری است بخشی از تبلیغاترسانهای به طرح چنین مسائلی بپردازد. در این میان هنر گرافیک میتواند نقش بسیار مهمی در شناساندن معضلات زیستمحیطی به افراد جامعه و مدیران مرتبط را به عهده داشته باشد، چرا که این امکان را دارد تا به عنوان یک عاملرسانهای مهم عمل کند. یک اثر گرافیکی میتواند از طریق پیام های بصری، در قالب هنرمحیطی، اهمیت حضوردرختان و گونههای گیاهی در شهرها را به افراد جامعه معرفی کرده و حتی راهکارهای حفظ و نگهداری از آنها را برای مردم به زبان ساده بیان کند؛ به طوری که برای عموم مردم ملموس و قابل درک باشد. یکی از مکانهای مناسببرای این امر ایستگاههای مترو است. جایی که روزانه صدها هزار نفر در آن، جابهجا میشوند. بررسی تابلوها و به طورکلی آثار بصری در رابطه با حفظ محیطزیست، نصب شده در ایستگاههای مترو و نگاه تحلیلگرانه به این آثار در زمینهمحیط زیست و حفظ منابع طبیعی و فضای سبز گامی رو به جلو است و قطعا به محیطزیست و نگرش های مثبت در این زمینه کمک میکند

کلمات کلیدی:
محیطزیست، هنر محیطی، فضای سبز، تابلوهای مترو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ECONF05-ECONF05_047.html