CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برآورد ارزش واقعی آب مصرفی در صنایع فولاد مطالعه موردی: کارخانه فولاد واقع دردشت یزد – اردکان

عنوان مقاله: برآورد ارزش واقعی آب مصرفی در صنایع فولاد مطالعه موردی: کارخانه فولاد واقع دردشت یزد – اردکان
شناسه (COI) مقاله: ECONF05_087
منتشر شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

نگار درستکاریزدی - دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه یزد
احد ستوده - استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد
محمدرضا علمی - استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد
جلیل سرهنگ زاده - استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
به دلیل همجوار بودن شهرستان یزد با کویر لوت و دشت کویر و همچنین شرایط آب و هوایی نامساعد یکی از کمیابترین ومهمترین نهادههای تولید آب است. بهطوریکه برای ضروریترین نیاز مردم یعنی آب شرب، از استانهای همجوار تأمینمیشود؛ که این انتقال آب دارای تبعات زیستمحیطی فراوانی خواهد بود. منابع آب و عرضه آن با توجه به افزایش تقاضای ناشی از رشد جمعیت و به دلیل خشکسالی و کاهش بارشهای جوی درسالهای اخیر، با محدودیت مواجه بوده است، بنابراین استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون ارزش اقتصادی آب در تخصیص بهینه آب بین مصارف مختلف و توجیه اقتصادی طرحهای آبی بسیار مفید است .در این زمینه، قیمتگذاری آب یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت مصرف آب در مراحل مختلف تولید و بازگشت هزینهها است. بر اساس اصول قیمتگذاری آب، قیمت آب باید منعکسکنندهی هزینهی فرصت آبباشد؛ بنابراین ازنقطهنظر کارایی اقتصادی، قیمت آب میبایست بازگوکنندهی هزینهی فرصت باشد . هدف این مطالعه تعیین ارزش واقعی آب مورداستفاده در کارخانجات واقع در دشت یزد – اردکان است که مهمترین حوضهآبریز استان یزد به شمار می رود. برای به دست آوردن ارزش واقعی آب مصرفی در این کارخانه ها از شش روش مجزا استفادهشد که هر یک دارای نتایج خاص خود بودند. برای رسیدن به هدف تحقیق مناسبترین روش انتخابشد و با استفاده از آن ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب محاسبه گردید و سپس ارزش آب در طول یکسال برای کارخانه مورد نظر محاسبه گردید که نتایج نشان دهنده تفاوت چشم گیر بین ارزش فعلی آب و ارزش واقعی آب است.

کلمات کلیدی:
ارزش گذاری اقتصادی، آب، صنایع فولاد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ECONF05-ECONF05_087.html