CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر هورمون محرک رشد تری اکانتانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود Cicer arietinum L.

عنوان مقاله: بررسی تاثیر هورمون محرک رشد تری اکانتانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود Cicer arietinum L.
شناسه (COI) مقاله: ECONF05_096
منتشر شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی باقرزاده - دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد
امین قلی زاده - دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد
علی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
عملکرد پایین نخود در بسیاری از کشورها در درجه اول مربوط به فقدان عناصر غذایی است. اغلب زمین های حاشیه ای رابه کشت این گیاه اختصاص داده می شود و این گیاه مجبور است به باقیمانده کود گیاهان زراعی قبلی تکیه کند. نخود ماننددیگر گیاهان به فسفر، پتاس و کودهای کم مصرف و تنظیم کننده های رشد برای رشد خود نیاز دارد و کمترین پاسخ را بهکودهای نیتروژن، فسفر، گوگرد و روی تحت شرایط آزمایش دارد. با توجه به نقش حبوبات در تغذیه مردم و حاصلخیزیخاک و همچنین نقش هورمونهای محرک رشد در افزایش عملکرد نخود، تحقیق حاضر در خصوص بررسی تاثیر هورمونمحرک رشد تری اکانتانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود در خراسان انجام گرفت. این تحقیق با اهداف مطالعه تاثیر مقادیر مختلف هورمون محرک رشد تری اکانتانول بر روی عملکرد و اجزای عملکرد تیپهای سیاه و سفید نخود با توجه بهشرایط آب و هوایی خراسان به صورت گلدانی و طرح پایه کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل در سه تکرار در گلخانه انجام گرفت. طی آزمایش پارامترهای عملکرد دانه و وزن صد دانه اندازه گیری و ثبت گردید . نتایج به دست آمده از بررسیعملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در واکنش به مصرف هورمون تری اکانتانول بیانگر این است که استفاده از هورمون ها ومواد تنظیم کننده رشد طبیعی به ویژه هورمون محرک رشد تری اکانتانول به صورت محلول پاشی روی اندامهای هوایی ارقام مختلف نخود می تواند برای دستیابی به تولید پایدار و نیل به سوی کشاورزی ارگانیک بسیار مفید باشد.

کلمات کلیدی:
نخود، هورمون محرک رشد اکانتانول، عملکرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ECONF05-ECONF05_096.html