CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تعیین آسیب های جسمی ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

عنوان مقاله: تعیین آسیب های جسمی ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
شناسه (COI) مقاله: EMASS01_055
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

یوسف محمودی فر - گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، ایران
امیر اشکان نصیری پور - گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
محمد قادری - گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، ایران
سیروان آتشک - گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، ایران

خلاصه مقاله:
کارکنان اداری در تمامی دنیا بخش عظیمی از نیروی کار را تشکیل می دهند و مواجهات و مخاطرات شغلی خاص خود را دارند. لذا این پژوهشبه منظور تعیین آسیب های جسمی ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد انجام گرفت. در این مطالعهتوصیفی- مقطعی که بر روی 100 نفر از دو گروه اعضای هیات علمی و کارکنان انجام شد، ابزار جمع آوری داده ها عبارت بود از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه و پرسشنامه استاندارد Nordic و شرایط محیط کار، داده ها با روش مصاحبه با افراد جامعه مورد مطالعه گردآوری شده و به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شد.بیشترین آسیب جسمی در میان کارکنان در کلیه واحدها در ناحیه گردن با 68 درصد و در میان اساتید در ناحیه شانه با 70 درصد و کمترین آسیب جسمی در هر دو گروه در ناحیه آرنج با 8 درصد بوده است. تفاوت های قابل ملاحظه ای در بین دو گروه از لحاظ مراجعه به مرکز پزشکی محیط کار، پزشک خصوصی، بیمارستان و فیزیوتراپی وجود دارد. بین سن، سابقه کار و فعالیت ورزشی با آسیب های جسمی ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان اساتید و کارکنان ارتباط معنی داری وجود داشت. اما بین کار روزانه، جنسیت، دست غالب، وضعیت استخدامی و شرایط محیطیارتباط معنی داری وجود نداشت.با توجه به اهمیت این آسیب ها در میزان بهره وری کارکنان و افزایش غیبت از کار به دلیل اختلالات اسکلتی- عضلانی توجه بیشتر به این اختلالات در راستای پیشگیری از آنها اهمیت دارد. رعایت اصول ارگونومیک در طراحی ایستگاه های کار اداری و همچنین آموزش کارکنان در این زمینه می تواند نقش موثری در کاهش این بیماری ها در این دانشگاه داشته باشد.

کلمات کلیدی:
ارگونومی، آسیب های جسمی، کارکنان و اعضای هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EMASS01-EMASS01_055.html