CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی جایگاه شرکت کاله از دیدگاه مصرف کنندگان براساس مدل آکر

عنوان مقاله: بررسی جایگاه شرکت کاله از دیدگاه مصرف کنندگان براساس مدل آکر
شناسه (COI) مقاله: EMASS01_124
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حامد حق طلب - استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
امیر محمدپرست - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، مدیریت ، تربت جام ، ایران

خلاصه مقاله:
یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام تجاری آن شرکت می باشد. هرچه ارزش نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند وجایگاه بهتری را در بازار بدست آورد. با توجه به میانگین مصرف محصولات لبنی در جامعه و همچنین پتانسیل بالقوه کشور در تولید محصولات لبنی، فرآورده های لبنی از جایگاه خاصی در بازار برخوردار بوده و بر این اساس شرکت های تولید کننده درگیر رقابت فشرده ای در زمینه افزایش سهم خوداز بازار می باشند. تحقیق حاضر با عنوان بررسی جایگاه شرکت کاله از دیدگاه مصرف کنندگان براساس مدل آکر انجام گرفته است. در این تحقیق از مدل ارزش ویژه برند دیوید آکرکه دارای پنج بعد آگاهی از نام تجاری ،تداعی از نام تجاری، وفاداری به نام تجاری،کیفیت ادراک شده ودارایی های محصول می باشد،استفاده شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده واز لحاظ روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری،مصرف کنندگان شرکت کاله درسطح شهر مشهد می باشد وروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای می باشد وچون جامعه نامحدود است پس تعداد نمونه آماری 384 مورد بوده است. ابزار پژوهش در این بررسی،پرسشنامه بسته با طیف لیکرت می باشد که پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ وروایی آن براساس نظراساتید راهنما ومشاور وهمچنین براساس افراد مجرب وصاحب نظر در شرکت کاله مورد تأیید قرار گرفت.نتایج بدست آمده از تحلیل داده هایگردآوری شده نشان داد که هر پنج عامل آگاهی از نام تجاری، وفاداری به نام تجاری، تداعی از نام تجاری، کیفیت ادراک شده ودارایی های محصول برجایگاه شرکت کاله تأثیر دارد، البته آگاهی از نام تجاری بیشترین تأثیر را برجایگاه شرکت کاله دارد.

کلمات کلیدی:
آگاهی از نام تجاری، تداعی از نام تجاری، وفاداری به نام تجاری، کیفیت ادراک شده، دارایی های محصول

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EMASS01-EMASS01_124.html