CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی وضعیت آموزشهای مهارتی و نیازهای آموزشی کارکنان (مطالعه موردی صنایع دریایی شهید موسوی شهرستان خرمشهر)

عنوان مقاله: بررسی وضعیت آموزشهای مهارتی و نیازهای آموزشی کارکنان (مطالعه موردی صنایع دریایی شهید موسوی شهرستان خرمشهر)
شناسه (COI) مقاله: EMASS01_128
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سهیلا جلیلیان - کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
شراره محمدی - کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
معصومه اعظمی - کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
آذر شهری - کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه کردستان

خلاصه مقاله:
امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب میگردد. بدین جهت به منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهره گیری هر چه مؤثرتر از این نیرو، بی شک آموزش یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان بشمار میرود. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت آموزشهای مهارتی با نیازهای آموزشی کارکنان شرکت صنایع دریایی شهید موسوی شهرستان خرمشهر در سال 1392 انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت صنایع دریایی شهید موسوی تشکیل میدهد. که از بین آنها 16 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش انجام این پژوهش از نوع کمی و ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط مدیران این شرکت تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب قابل قبول (0/082) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t تک گروهی و t دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که از نظر کارکنان بین وضعیت موجود و مطلوب آموزشهای مرکز فنی و حرفه ای شهرستان خرمشهر با توجه به شاخصهای فرآیند آموزش فاصله وجود دارد.

کلمات کلیدی:
آموزش فنی و حرفهای، فرآیند آموزش، نیازسنجی آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EMASS01-EMASS01_128.html