CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله استخراج عوامل موثر بر پیادهسازی نظام مدیریت دانش در صنعت ساخت و ساز ( مطالعه موردی: شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی تهران)

عنوان مقاله: استخراج عوامل موثر بر پیادهسازی نظام مدیریت دانش در صنعت ساخت و ساز ( مطالعه موردی: شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی تهران)
شناسه (COI) مقاله: EMASS01_194
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

اعظم تاری درونکلا -

خلاصه مقاله:
در محیط نوین کسبوکار که دو مشخصه اصلی آن ابهام و پیچیدگی است؛ مزیت رقابتی سازمانها بیش از آن که وابسته به منابع فیزیکی آنها باشد، به دانشی که در اختیار آنهاست، بستگی دارد. از این رو دانش بسان مهمترین سرمایه سازمانها نیازمند مدیریت مناسب میباشد تا از طریق آن سازمان بتواند ایده پردازی کند و به مزیت رقابتی پایدار دست پیدا کند. در راستای این مهم، پژوهش حاضر به استخراج عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در صنعت ساخت و ساز میپردازد. این پژوهش از حیث روش توصیفی پیمایشی از حیث هدف به دلیل کاربرد آن در حوزه مدیریت دانش، کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه با نمونهای بالغ بر 022 نفر از کارشناسان و مدیران شرکتهای ساختمانی ثبت شده در انجمن شرکتهای ساختمانی و انبوه سازی استان تهران با روش نمومنهگیری تصادفی ساده، جمع آوری گردید. اعتبار شاخص ها و مدل پژوهش با تست CVR و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات ساختار سازمانی و حافظه سازمانی با استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان رابطه معناداری وجود دارد. و به ترتیب فرهنگ سازمانی (بیشترین)، ساختار سازمانی، حافظه سازمانی و فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، حافظه سازمانی، فناوری اطلاعات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EMASS01-EMASS01_194.html