CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و معنی درمانی بر کاهش افکار غیر منطقی دانش آموزان متوسطه پسر دارای تمایلات افسردگی شهر رشت

عنوان مقاله: مقایسه اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و معنی درمانی بر کاهش افکار غیر منطقی دانش آموزان متوسطه پسر دارای تمایلات افسردگی شهر رشت
شناسه (COI) مقاله: EMDCONF03_019
منتشر شده در سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهرداد نامدار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه روان شناسی، زنجان، ایران

خلاصه مقاله:
نظام باورها، نقش اساسی در احساس و رفتار آدمی دارند. باورهای منطقی، منجر به رضایت از زندگی و سلامت روان می شوند. باورهای غیرمنطقی اختلال روان و نارضایتی از زندگی را در پی دارند. درمان پذیرشی و تعهدی شکلی از درمان رفتاری شناختی است که به فرد کمک می کند تا در مواجهه با مشکلات منعطف تر شود.هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و معنی درمانی بر کاهش افکار غیر منطقی دانش آموزان متوسطه پسر دارای تمایلات افسردگی شهر رشت است. تحقیق حاضر از نوع آزمایشی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر رشت می باشدکه با روش صورت تصادفی ، حجم نمونه تعیین گردید. جهت سنجش از دو پرسشنامه افسردگی بک و باورهای غیر منطقی اهواز استفاده شد که برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری، پرسش نامه نهایی به صورت تصادفی به تعدادی از افراد نمونه آماری پژو هش توزیع شد. تجزیه تحلیل داده ها توسط آزمون تحلیل کواریانس به کمک نرم افزار SPSS20 انجام گرفت و نتایج بررسی حاضر نشان داد که اثر روش درمانی معنی درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر افکارغیرمنطقی دانش آموزان با F(2،32)=23/39 موثر بوده است (P<0/01) همچنین روش درمانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بیشتر از روش درمانی معنی درمانی بر کاهش افکارغیرمنطقی دانش آموزان اثر داشته است.

کلمات کلیدی:
درمان مبتنی برپذیرش و تعهد ، معنی درمانی ، افکار غیر منطقی ، افسردگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EMDCONF03-EMDCONF03_019.html