CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر ساختار بر عملکرد کارکنان ادارات و موسسات دولتی

عنوان مقاله: تاثیر ساختار بر عملکرد کارکنان ادارات و موسسات دولتی
شناسه (COI) مقاله: EMDCONF03_023
منتشر شده در سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب سرشاد - کارشناسی ارشد مدیریت (استراتژی) دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
محمود رفیعی - عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران

خلاصه مقاله:
ساختار سازمانی از مهم ترین عوامل درون سازمانی است که بر رفتار و عملکرد کارکنان تاثیر می گذارد .در این پژوهش، نحوه تاثیر ابعاد ساختاری بر عملکرد کارکنان در سازمانهای دولتی شهر شهرکرد مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظرروش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان ادارات و موسسات دولتی شهر شهرکرد تشکیل دادند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم است. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی فرانک( 2006 )، عملکرد هرسی و گلداسمیت( 1980 ) بود. روایی هر دو پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید و مدیران تایید گردید ،پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 71/ ، 87/ محسابه شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از رابطه معکوس و معنی دار بین ساختار سازمانی و عملکرد کارکنان است. همچنین ساختار سازمانی و ابعاد آن بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی دارد. بنابراین می توان گفت که سازمان با ساختار مسطح تر، رسمیت و تمرکز کمتر می تواند در بهبود عملکرد کارکنان موثر واقع شود و شایسته است مسیولان به این امر توجه داشته باشند.

کلمات کلیدی:
ساختار سازمانی، عملکرد، رسمیت، تمرکز، سلسله مراتب اختیار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EMDCONF03-EMDCONF03_023.html