CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و تحلیل نقش اشتغال زنان در امنیت اجتماعی خانواده (مطالعه موردی شهر زاهدان)

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل نقش اشتغال زنان در امنیت اجتماعی خانواده (مطالعه موردی شهر زاهدان)
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_035
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسحق بامری - عضو هیئت علمی رشته حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:
خانواده به عنوان اصلیترین جزء تشکیل دهنده اجتماع از اهمیت بالایی در میان اندیشمندان برخوردار است. در اسلام نیز نگاه به خانواده همراه با تقدس و احترام است. یکی از ارکان اصلی خانواده نیز زنان میباشند. زنان در ایجاد و پیشرفت تمدن بشری سهم ارزندهای داشته و دارند. یکی از مواردی که باعث توانمندسازی زنان در جامعه میشود بحث اشتغال میباشد. زنان با ایجاد اشتغال زمینه امنیت اجتماعی، رفاهی و اقتصادی را در خانواده فراهم میکند. در این راستا هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل نقشاشتغال زنان در امنیت اجتماعی خانواده (مطالعه موردی شهر زاهدان) میباشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسیهای میدانی و بهره گیری از پرسشنامه میباشد، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. حجم نمونه 380 نفر از زنان سرپرست خانوار در شهر زاهدان انتخاب شده و با توجه به اینکه نوع مقیاس داده ها از نوع رتبهای میباشد از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان میدهد که در تمامی شاخصهای مطرح شده با sig های بدست آمده 0/000 رابطه معنادار و مثبتی بین اشتغال و امنیت اجتماعی خانواده ها وجود دارد.

کلمات کلیدی:
خانواده، زنان، امنیت اجتماعی،شهر زاهدان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_035.html