CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی علل افزایش سن ازدواج دانشجویان دانشگاه پیام نور ابهر

عنوان مقاله: بررسی علل افزایش سن ازدواج دانشجویان دانشگاه پیام نور ابهر
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_070
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ولی اله شقاقی شیری - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
خیراله جعفری - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
سمیه جعفری - کارشناس علوم تربیتی

خلاصه مقاله:
ازدواج یکی از بهترین نیازهای آدمی است که دین مقدس اسلام به آن اهمیت فراوانی داده است و آن را از بهترین سنتهای دینی شمرده که مایه برکات بیشماری است. هدف از انجام این پژوهش بررسی علل افزایش سن ازدواج در دانشجویان پیام نور شهر ابهر میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر شهر ابهر تشکیل داده اند. نمونه آماری گروه آزمایش تحقیق حاضر 120 نفر بودهاند.که از این تعداد 60 نفر دختر و 60 نفر پسر میباشند. برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه علل تأخیر در ازدواج جوانان که توسط نیک منش و کاظمی ( 1383 ) طراحی شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش حاضر از آمار توصیفی شاخصهایی چون میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی نیز از آزمون t برای مقایسه میانگین برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که میزان تحصیلات دختران بیشتر از پسران میباشد. تحصیلات تأثیر بیشتری بر افزایش سن دختران دانشجو تا پسران دارد (0/01<p، و t=1/798 ) دختران دانشجو در مقایسه با پسران دانشجو اعتقاد بیشتری دارند که ازدواج یک امر فرامادی است و نمیتوان همانند گذشته با آن برخورد کرد (0/001<p، و t=3/25 ). دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر اعتقاد بیشتری به برابری زنان و مردان در عرصه های مختلف دارند. دانشجویان پسر اعتقاد بیشتری دارند که با ازدواج کردن و به عبارتی انتخاب فرصت ازدواج، از فرصتهایی دور خواهند ماند که هزینه از دست رفته آنها بیش از هزینه ای است که متحمل بر انتخاب فرصت ازدواج میباشد. چنین اعتقادی در میان دانشجویان دختر کمتر مشاهده شده است (0/029<p، و t=2/215 )

کلمات کلیدی:
ازدواج، دانشجو،پیام نور، ابهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_070.html