CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری در دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری در دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_071
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

خیراله جعفری - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
سمیه جعفری - کارشناس علوم تربیتی

خلاصه مقاله:
با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی در جوامع امروزی، لزوم پرداختن به خصایص اجتماعی دانش آموزان و عامل های مرتبط با آن بیش از پیش احساس می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری در دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان ابهر بود که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند.نمونه پژوهش شامل 200 دانش آموز ( 100 دختر و 100 پسر ( بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای از جامعه انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند و مسئولیت پذیری نعمتی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری رابطه مثبت و معنی داری در سطح 0/01 وجود دارد.

کلمات کلیدی:
رشد اجتماعی ، مسئولیت پذیری، دانش آموزان ،ابهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_071.html