CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه هوش هیجانی و خودتنظیمی با سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر کرمانشاه

عنوان مقاله: رابطه هوش هیجانی و خودتنظیمی با سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_123
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا شیرمحمدی - کارشناس ارشد روانشناسی ترییتی
زینب امینی نصر - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

خلاصه مقاله:
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان را تعادل بین اعضاء و محیط در رسیدن به خودشکوفائی می دانند و این موضوع برای دانش آموزان که آینده سازان جامعه هستند از اهمیت بالاتری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دو متغیر هوش هیجانی و خودتنظیمی با اختلال در سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور، تعداد 200 دانش آموز ( 100 دختر و 100022 پسر) از طریق روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب شدند . طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و پرسشنامه های هوش هیجانی پترایدز و فارنهانم(TEIQue) خود تنظیمی بوفارد و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) به عنوان ابزارهای اندازه گیری به کار گرفته شدند. انن پرسشنامه ها ضرانب روانی و پایایی مطلوبی را نشان دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتانج نشان داد که بین هوش هیجانی و خودتنظیمی با اختلال در سلامت روان رابطه منفی معنی داری وجود دارد و همچنین متغیر هوش هیجانی پیش بینی کننده اختلال در سلامت روان دانش آموزان میباشند. به عبارتی یافته ها ی پژوهش حاضر پیشنهاد میکند که در میزان سلامت روان دانش آموزان، سطوح هوش هیجانی آنها میتوانند نقش موثری داشته باشند.

کلمات کلیدی:
هوش هیجانی، خودتنظیمی، سلامت روان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_123.html