CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تشویق و تنبیه استاد برانگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

عنوان مقاله: بررسی تشویق و تنبیه استاد برانگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_181
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

نجمه سلطانی پرشکفتی - کارشناس ارشد گروه علوم انسانی- علوم تربیتی تحقیقات آموزشی دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی نقش تشویق و تنبیه بر انگیزه پیشرفت حصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم برنامه ریزی شد. بدین منظور تمامی دانشجویان به عنوان جامعه اماری انتخاب شدند و نمونه اماری شامل 350 نفر از دانشجویان می باشد که نمونه گیری با توجه به ساختار دانشگاه رشته های فنی و مهندسی علوم پایه و علوم انسانی در دو جنس زن و مرد به طور تصادفی طبقه ای انجام شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت و مطالعه کتابخانه ای اسناد و مدارک بود که داده های این پژوهش پس از جمع آوری بوسیله آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS18 مورد بررسی قرار گرفت ابتدا شاخص های مرکزی ، پراکندگی داده ها و توزیع انها تعیین گردید و سپس ضریب رگرسیون (تک متغیره و چند متغیره) آزمون فرضیات انجام شد. نتایج نشان داد که تشویق و تنبیه بر انگیزه پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد و در صورت وجود نقص در یکی از عوامل درون سازمانی انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کاهش می یابد . در نتایج پزوهش مشخص شد که بین تشویق و تنبیه و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
تشویق و تنبیه، انگیزه پیشرفت تحصیلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_181.html