CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزد

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزد
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_263
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

طیبه یاوری - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد
مریم کیان - استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
مهدی رحیمی - استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
امروزه در مباحث روانشناسی تاثیر ویژگی های شخصیتی افراد بر انواع خلاقیت مورد تاکید واقع شده است. پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با خلاقیت هیجانی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزد بودند که از بین آنها 397 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو (1992) و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (1999) بودند. داده ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به طور همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد از بین پنج عامل شخصیتی ، ابعاد روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی به تجربه و با وجدان بودن پیش بین کننده های مثبت و معنادار خلاقیت هیجانی بودند و تنها بعد توافق پذیری با خلاقیت هیجانی رابطه معنی داری نداشت. نتایج آزمون t حاکی از نبود تفاوت معنادار بین دختران و پسران در متغیر خلاقیت هیجانی بود. بنابراین پژوهش حاضر نشان داد که شخصیت پیش بین کننده و بستر عملکرد خلاقیت هیجانی می باشد. در نتیجه پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی های اموزشی دانشگاهی و مطالعه سازه خلاقیت هیجانی به تفاوت های فردی توجه شود.

کلمات کلیدی:
ویژگی های شخصیتی، خلاقیت هیجانی، دانشجو و دانشگاه یزد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_263.html