CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثربخشی آموزش از طریق رسانه های ارتباط جمعی دیداری(فیلم) در ارتقاء دانش زیست محیطی دانشجویان با رویکرد توسعه پایدار

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی آموزش از طریق رسانه های ارتباط جمعی دیداری(فیلم) در ارتقاء دانش زیست محیطی دانشجویان با رویکرد توسعه پایدار
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_264
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمحمد شبیری - دانشیار گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور
مینا اصلانی - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و کارشناس امور آموزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نو

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش رسانه های ارتباط جمعی دیداری در ارتقاء سطح دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با رویکرد توسعه پایدار انجام پذیرفت. به منظور گردآوری داده ها در ابتدا پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین گردید که روایی آن توسط متخصصان و اساتید مربوطه اعتبار سنجی و پایایی آن 0/77 محاسبه شد. جهت دستیابی به هدف پزوهش روش شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بین گروه آزمایش و گروه کنترل اتخاذ گردید. از میان جامعه اماری 1450 نفری دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در سرفصل مصوب وزارت علوم هیچگونه واحد مرتبط با محیط زیست نداشتند 60 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس به دو گروه 30 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش آموزش با استفاده از رسانه های جمعی دیداری (کلیپ ، فیلم) دریافت کردند در حالیکه گروه های کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکردند. در نهایت داده های بدست آمده با استفاده از آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نایج پزوهش نشان می دهد رسانه های ارتباط جمعی دیداری در ارتقاء دانش زیست محیطی دانشجویان تاثیر دارد و تفاوت معنی داری بین آموزش و جنسیت وجود ندارد و تاثیر آموزش با توجه به جنسیت متفاوت نمی باشد.

کلمات کلیدی:
رسانه های ارتباط جمعی دیداری، دانش زیست محیطی، آموزش محیط زیست، توسعه پایدار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_264.html