CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برواکنش های هیجانی زنان زندان

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برواکنش های هیجانی زنان زندان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_332
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر حسین احمدی - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی روانشناس زندان مدرس دانشگاه پیام نور
محمد صادق صفوت - دکترای حرفه ای- پزشک زندان- کارشناس رسمی قوه قضاییه در امور پزشکی- کارشناس پزشکی قانونی مدرس دانشگاه پیام نور
علی صداقت - کارشناس ارشر روان شناسی عمومی، مدرس دانشگاه
فریبا صالحی - کارشناس معارف اسلامی دبیر آموزش و پرورش

خلاصه مقاله:
هدف این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری روانی زنان زندانی بود. این تحقیق از نوع طرح آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون استفاده شده و جامعه پژوهشی این مطالعه عبارتند از تمامی زنان زندانی که در سال 1392 در بند نسوان زندان داراب - ایران تحمل کیفر می نمودند در این مطالعه روش نمونه گیری در دسترس بوده که از میان آنها تعداد 50 نفر به طور تصادفی ساده در 2 گروه آزمایشی (25 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار داده شدند. برای جمع آوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از مقیاس افسردگی ، اضطراب، فشار روانی لاویبوند و لاویبوند (1995) استفاده شد. پایایی ابزارها با روش محاسبه آلفای کرونباخ احراز گردید. در نهایت طرح آزمودنی ها گروه آزمایش پس از اجرای پیش آزمون به مدت 2 ماه هر هفته به مدت 2 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش ده مهارت اساسی زندگی قرار گرفتند. پس از اتمام اموزش پس آزمون اجرا گردید. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از روش تی تست مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که بین نمرات آزمودنی ها در مقیاس های افسردگی، اضطراب، فشار روانی در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد به عبارتی دیگر می توان گفت که اموزش مهارت های زندگی رهیافتی مناسب جهت کاهش افسردگی ، اضطراب و فشار روانی در زنان زندانی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
افسردگی، اضطراب، فشار روانی، زنان زندانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_332.html