CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی آموزش خودآگاهی بر احساس تنهایی دانش آموزان

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش خودآگاهی بر احساس تنهایی دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_393
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه وفایی نژاد - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
شعبان حیدری - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
بهرام میرزاییان - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

خلاصه مقاله:
مهارتهای زندگی و آموزش موفق آن به افراد یکی از عوامل عمده گسترش بهداشت روانی در جامعه است. این پژوهش با هدف نقش آموزش خودآگاهی بر احساس تنهایی دانش آموزان صورت گرفت. روش پژوهش دراین تحقیق آزمایشی، طرح تحقیق نیمه آزمایشی با پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترلاست. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول(راهنمایی) تشکیل می دادند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه احساس تنهایی آشر بود. 28 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند و برای هر دو گروه پیش آزمون اجراشد و سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارت خودآگاهی) برای گروه آزمایش، طی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشانداد که آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش احساس تنهایی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه موثر است.

کلمات کلیدی:
خودآگاهی، احساس تنهایی، دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_393.html