CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر آموزش با استفاده از تکنیک اسکمپر بر یادگیری مفاهیم علوم دانش آموزاى سوم راهنمایی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر آموزش با استفاده از تکنیک اسکمپر بر یادگیری مفاهیم علوم دانش آموزاى سوم راهنمایی
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_414
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین مهدی زاده - دانشیار علوم تربیتی
حسنا بیات - دبیر آموزش و پرورش

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این مقاله تعیین میزان تاثیر آموزش با استفاده از روش های مختلف تکنیک اسکمپر بر سطح درک مفاهیم علوم دانش اموزان بوده است. این پژوهش در قالب یک طرح شبه آزمایشی با گروه کنترل و پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت و داده های پژوهش حاضر با استفاده از آزمون استاندارد تیمز گردآوری شد. در این راستا 75 دانش اموز از میان دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 92-91 انتخاب شدند و با رعایت اصل انتساب تصادفی در چهار گروه (سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل) مورد مطالعه قرار گرفتند. قبل از اجرای روش از همه دانش اموزان پیش آزمون گرفته شد پس از آن دانش اموزان طی 8 جلسه 90 دقیقه ای با استفاده از روش های مختلف تکنیک اسکمپر و یک گروه به عنوان گروه کنترل (تدریس به شیوه رایج) مورد آموزش و در معرض تجربیات و تکالیف یادگیری قرار گرفتند. بعد از اجرای روش (پس آزمون 1 یادیگری) و دو هفته پس از پایان اجرای طرح (پس آزمون 2 یادداری) برگزار شد. سپس فرضیات تحقیق با استفاده از امار استنباطی شامل تجزیه و تحلیل واریانس، کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه اینکه : اجرای روش های مختلف تکنیک اسکمپر در مباحث علوم بر افزایش میانگین نمرات سطح درک مفاهیم در دانش اموزان موثر تر از روش رایج است ولی مقایسه این سه روش با هم در سطحی نیستند که بتوان تاثیر یکی را بر دیگری ترجیح داد.

کلمات کلیدی:
تفکر سطح بالا، تکنیک اسکمپر، آموزش علوم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_414.html