CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه سبکهای تصمیم گیری مدیران زن و مرد مجموعه های ورزشی شهرداری تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه سبکهای تصمیم گیری مدیران زن و مرد مجموعه های ورزشی شهرداری تهران
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_416
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ملیحه فقیر گنجی - کارشناس ارشد مدیریت

خلاصه مقاله:
تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است.در این پژوهش به بررسی رابطه سبکهای تصمیم گیری مدیران زن و مرد مجموعه های ورزشی شهرداری تهران پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش 153 نفر از مدیران تربیت بدنی مجموعه های ورزشی شهرداری تهران است که در نهایت 6 پرسشنامه از مدیران دریافت نشد روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همیستگی بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک عمومی تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس ( 1995 )تدوین شده جمع آوری شده است. برای نرمال بودن نمره ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و همچنین برای آزمون فرضیه ها از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تی مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که: بین سبک های تصمیم گیری مدیران زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و همچنین این تحقیقات نشان داد که میانگین سبک های تصمیم گیری شهودی، وابستگی و عقلانی در بین مردان بیشتر از زنان است اما با توجه به T به دست آمده در درجه آزادی 144 تفاوت بین میانگین این سبک ها در بین زنان و مردان معنادار نیست. اما در سبک های تصمیم گیری اجتنابی و آنی بیشترین میانگین متعلق به زنان است ولی این در حالی است که تفاوت بین میانگین تصمیم گیری زنان و مردان در این سبک های تصمیم گیری نیز معنادار نیست.

کلمات کلیدی:
سبک های تصمیم گیری، مدیران مجموعه ورزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_416.html