CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه میان رضایت زناشویی با استرس ناباروری در زوجین نابارور

عنوان مقاله: بررسی رابطه میان رضایت زناشویی با استرس ناباروری در زوجین نابارور
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_424
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینت خضری - دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
زهرا بنابی مبارکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، مدرس گروه روان شناسی
بهنام مکوندی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، استادیار گروه روان شناسی

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطه میان رضایت زناشویی با استرس ناباروری زوجین نابارور بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری شهر تهران(مراکز ابن سینا، رویان و نوید)بود. از جامعه مذکور تعداد 120 زوج ( 120 نفر زن و 120 نفر مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس رضایت زناشویی اولسون و همکاران و مقیاس استرس ناباروری نیوتن و همکاران بود که طرح پژوهش از نوع همبستگی و فرضیه پژوهش با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که همبستگی رضایت زناشویی با استرس ناباروری منفی و معنی دار می باشد، بدین صورت که هر چه زوجین از زندگی مشترک و زندگی زناشویی، رضایت و خشنودی بالاتری داشته باشند از استرس ناشی از ناباروریکمتری رنج خواهند برد.

کلمات کلیدی:
استرس ناباروری، رضایت زناشویی ، زوجین نابارور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_424.html