CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی موانع و مشکلات زنان در راه تصدی پست های مدیریت در بخش اموزش عالی مستقر در شهر شیراز

عنوان مقاله: بررسی موانع و مشکلات زنان در راه تصدی پست های مدیریت در بخش اموزش عالی مستقر در شهر شیراز
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_443
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زرآسا رجایی دستغیب - کارشناس تکنولوژی های آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
شیوا رجایی دستغیب - مدرس دانشگاه فرهنگیان

خلاصه مقاله:
این پزوهش به بررسی موانع و مشکلاتی که زنان در راه تصدی پست های مدیریت در مراکز آموزش عالی با آن روبرو می باشند می پردازد. در تحقیق نظرات دو گروه (زنان و مردان) اعضای هیئت علمی در مورد نقش عوامل موثر بر عدم به کارگیری زنان در پست های مدیریت در مراکز آموزش عالی (ویژگی ها و تفاوت های فردی، گروه های غیر رسمی، عوامل سازگاری، عوامل اجتماعی و فرهنگی) با یکدیگر مقایسه شده است. نمونه اماری پژوهش شامل گروهی از اعضای هیئت علمی (زن و مرد) در دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز می باشد که از گروه اول (زنان) نمونه گیری نشد و کل اعضای جامعه که برابر با 147 نفر بودند در نظر گرفته شد. از گروه دوم (مردان) نمونه ای برابر با 147 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پریشنامه ای با 31 گویه بسته پاسخ از نوع درجه بندی می باشد. برای تحلیل یافته های تحقیق بر حسب مورد از آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که: بین نظرات دو گروه در مورد نقش ویژگی ها و تفاوت های فردی در عدم به کارگیری زنان در پست های مدیریت در مراکز آموزش عالی با توجه به ارزش t که برابر با 6/97- می باشد تفاوت معنی داری وجود دارد. بین نظرات دو گروه در مورد نقش گروه های غیر رسمی ارزش t برابر با 2/62- می باشد و تفاوت معنی داری وجود دارد. بین نظرات دو گروه در مورد نقش عوامل سازمانی ارزش t برابر با 2/12- می باشد و تفاوت معنی داری وجود دارد. بین نظرات دو گروه در مورد نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی ارزش t برابر با 6/11- می باشد و تفاوت معنی داری وجود دارد ضمنا مردان نقش ویژگی ها و تفاوت های فردی ، گروه های غیر رسمی، عوامل سازمانی و عوامل اجتماعی و فرهنگی را در عدم به کارگیری زنان در پست مدیریت را موثر تر می دانند.

کلمات کلیدی:
زنان، پست مدیریت، اعضای هیئت علمی، تفاوت های فردی، گروه های غیر رسمی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی فرهنگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_443.html