CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تعامل سبک زندگی، هویت و ویژگی های شخصیتی

عنوان مقاله: بررسی تعامل سبک زندگی، هویت و ویژگی های شخصیتی
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_480
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه سلاجقه - فارغ التحصیل مشاوره دانشگاه الزهرا
سیمین حسینیان - استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا

خلاصه مقاله:
در جوامع سنتی، فقط تعداد معدودی از افراد به وسایل بهداشتی و موادغذایی مغذی دسترسی داشتند و اکثر مردم بدلیل هزینه های بالای خدمات بهداشتی و درمانی، زندگی ای فاقد سلامت داشتند. در جوامع سنتی سلامت به معنی داشتن توانایی برای انجام کار بود. این بدان معنا بود که جسمی که بتواند به کار و تولید بپردازد، سالم است. اما پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن روند تولید و بالا رفتن سطح رفاه، این تعریف از سلامت، حداقل موردی بود که باید در زندگی یک فرد وجود می داشت. با بهبود شیوه های تولید و فراوانی و تنوع در موادغذایی، افراد امکان دسترسی و انتخاب گسترده ای را پیدا کردند. در این زمان بود که داشتن سبک زندگی سالم تا حد زیادی به انتخاب افراد بستگی داشت و افراد دائما در مورد روش های سالم تر زندگی کردن بازاندیشی می کردند. و سعی در ایجاد هویتی خاص وجدید برای خود بودند. دیگر نه تنها، استفاده از مواد مغذی برای جسمی سالم، بلکه همچنین داشتن زندگی ای که باعث آرامش و امنیت روانی هم باشد، مطرح شد و به مرور توجه افراد، به جسم خود از این هم فراتر رفت.(امیر حیدری،22:1390) پیشگیری از بیماری های متأثر از سبک زندگی و ارتقاء سطح سلامت روانی فردی وجمعی مستلزم آگاهی از آنها است لذا این پژوهش بدنبال بررسی رابطه سبک زندگی و هویت وشخصیت در بین دانشجویان است. این پژوهش در یک بررسی زمینه یابی انجام شد و از نوع مقطعی است. بدین منظور نمونه ای به حجم 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های سبک زندگی LSQ، پرسشنامه سبک هویت ISI و فرم کوتاه پرسشنامه هالند پاسخ دادند. داده هابا استفاده از تحلیل واریانس ومیانگین تحلیل شدند. بین مؤلفه های معنوی سبک زندگی افراد وهویت سردرگم آنها رابطه ای معکوس وجود دارد.. بین برخی مؤلفه های سبک زندگیافراد وویژگی های شخصیتی آنها رابطه وجود دارد. بین مؤلفه های سلامت روانشناختی سبک زندگی افراد ونمره ی کلی سبک زندگی آنها رابطه مستقیم وجود دارد. بین مؤلفه های معنوی و سلامت روانشناختی سبک زندگی افراد رابطه مستقیم وجود دارد. بین مؤلفه های اجتناب از مواد مخدر وهویت سردرگم رابطه مستقیم وجود ندارد. بین مؤلفه های معنوی وپیشگیری از حوادث و پیشگیری از بیماری ها رابطه مستقیم وجود دارد.بین زنان و مردان از لحاظ سبک زندگی ، هویت و ویژگی های شخصیتی تفاوت هایی وجود دارد. ونهایتا تعامل سبک زندگی ، هویت و شخصیت منتج می شود. این یافته ها با تحقیقات قبلی در این زمینه همسوبوده و در راستای نظریه های مربوط به سبک زندگی قابل بحث و تفسیر هستند.

کلمات کلیدی:
سبک زندگی ، هویت ، شخصیت ، ویژگی های شخصیتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_480.html