CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط متقابل سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی

عنوان مقاله: ارتباط متقابل سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_509
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهرانگیز علی نژاد - استادیار دانشگاه شهید باهنر

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی نظرات متخصصان حوزه کتابداری و علوم تربیتی در مورد ارتباط سواداطلاعاتی و تفکر انتقادی و همچنین بررسی اهمیت کاربرد مهارتهای تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در عصر حاضر است. در این مقاله سعی شده، ضمن ارائه تعاریف و دیدگاههای مختلف صاحبنظران در مورد هر یک از دو موضوع، ارتباط آنها بایکدیگر و میزان همپوشانی این دو، با روش اسنادی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سوالهای این پژوهش عبارتند از: اهمیت کاربرد مهارتهای تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در عصر کنونی به چه میزان است؟ آیا سواداطلاعاتی لازمه تفکر انتقادی است یا تفکر انتقادی لازمه سواد اطلاعاتی؟ با توجه به تحلیل اطلاعات مشاهده شد که در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد، دیدگاه اول( سواد اطلاعاتی را لازمه تفکر انتقادی می دانند، دیدگاه دوم( تفکر انتقادی را لازمه سواد اطلاعاتی و دیدگاه سوم) این دو رالازم و ملزوم یکدیگر می دانند. متفکر انتقادی برای تشخیص مسأله و یا شناسایی مباحث و موضوعات اصلی، (مهارت اول سواد اطلاعاتی) جمع آوری و منظم کردن اطلاعات جامع (مهارت دوم سواد اطلاعاتی) ارزیابی شواهد، نظرات و عقاید (مهارت سوم سواد اطلاعاتی) ساخت مجدد الگوهای ذهنی، استنباط (مهارت چهارم سواد اطلاعاتی) نیاز به مهارتهای سواد انتقادی دارد. پس تفکر انتقادی بدون داشتن سواد اطلاعاتی میسر نیست و همچنین فرد نمی تواند بدون داشتن تفکری انتقادی با سواد اطلاعاتی باشد در نتیجه هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و چنانچه در آموزش به این دو موضوع در ارتباط باهم توجه شود باعث افزایش اثربخشی و کارایی فرایند آموزشی خواهد شد.اطلاعاتی دارد و باسواد اطلاعاتی برای ارزیابی منابع و پردازش اطلاعات و تلفیق آنها با دانش خود نیاز به مهارتهای تفکر

کلمات کلیدی:
سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی، عصر اطلاعات، ارتباط متقابل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_509.html