CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه آموزش به کمک نرم افزار اموزشی و شیوه سنتی بر خلاقیت زبان انگلیسی دانش اموزان ناشنوای مقطع راهنمایی استان مازندران

عنوان مقاله: مقایسه آموزش به کمک نرم افزار اموزشی و شیوه سنتی بر خلاقیت زبان انگلیسی دانش اموزان ناشنوای مقطع راهنمایی استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_581
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید قاسمی - دانش اموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مهدی علیخانی - دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علی قاسمی - دانش اموخته کارشناسی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان
رومینا علیخانی - کارمند آموزش و پرورش ناحیه 1 ساری

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه اموزش به کمک نرم افزار اموزشی و شیوه سنتی بر خلاقیت دانش اموزان آسیب دیده شنوایی در درس زبان انگلیسی مقطع راهنمایی استان مازندران می باشد. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه های شاهد و آزمایش می باشد جامعه اماری (کلیه دانش اموزان آسیب دیده شنوایی دوره راهنمایی استان مازندران) 76 نفر بوده است. نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از آماره کوکران 60 نفر به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند و در چهار کلاس گروه بندی شدند تعداد 30 دانش اموز با استفاده از نرم افزار اموزشی (نرم افزار لوح و قلم، مورد تایید اموزش و پرورش) و تعداد 30 دانش اموز دیگر با استفاده از روش های سنتی در درس زبان انگلیسی در پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه انجام شد. پس از اجرای آزمایش در بین جامعه آماری مجموع داده های خام جمع اوری شده از طریق نرم افزار اماری SPSS و آزمون های اماری (T مستقل و T وابسته) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد اموزش زبان انگلیسی با استفاده از نرم افزار آموزشی بر خلاقیت دانش اموزان تاثیر دارد. همچنین تفاوت معناداری در اموزش به کمک نرم افزار آموزشی با شیوه سنتی تدریس زبان انگلیسی بر خلاقیت دانش اموزان وجود دارد بطوریکه آموزش به کمک نرم افزار آموزشی خلاقیت دانش اموزان را افزایش داده است.

کلمات کلیدی:
نرم افزار آموزشی، شیوه سنتی، خلاقیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_581.html