CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه فرهنگ سازمانی، سهیم سازی دانش و دانش آفرینی در نظام آموزش عالی

عنوان مقاله: رابطه فرهنگ سازمانی، سهیم سازی دانش و دانش آفرینی در نظام آموزش عالی
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_588
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرانک پایدار - دانشجوی دکترى مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مدرس دانشگاه

خلاصه مقاله:
هدف از مطالعه این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی نظام آموزش عالی بر سهیم سازی دانش و دانش آفرینی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. تعداد 234 نفر از اعضای هیات علمی براساس روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفته اند . جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ضریب پایانی آن توسط آلفای کرونباخ برابر 0/95 بدست آمد. برای تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از روشهای آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید . نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داده است که بین فرهنگ سازمانی با سهیم سازی دانش، فرهنگ سازمانی با دانش آفرینی و سهیم سازی دانش با دانش آفرینی و همچنین بین فرهنگ سازمانی و سهیم سازی دانش با دانش آفرینی رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی ، سهیم سازی دانش،دانش آفرینی ، آموزش عالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_588.html