CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارتهای خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

عنوان مقاله: تأثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارتهای خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_630
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

جمال مرتضوی - کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی و شاغل رسمی آموزش و پرورش
انور کریمی - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و شاغل رسمی آموزش و پرورش
کبری کونانی - کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی و مدرس پیام نور
خسرو عزیزی - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس پیام نور

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانش آمووزان پایه پنجم ابتدایی روستاهای شهرستان قروه در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا شد. روش پزوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون بوده است. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی روستاهای شهرستان قروه در سال تحصیلی 1392-1391 را در بر می گیرد و حجم نمونه 80 نفر از دانش اموزان روستاهای این شهرستان است. از کلاس های موجود 4 کلاس انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی 2 کلاس از مدارسی که طرح ارزشیابی توصیفی در آنها اجرا می شد برای طرح آزمایشی (طرح توصیفی) و 2 کلاس از مدارسی که هنوز در آنها طرح سنتی ارزشیابی اجرا می شد برای طرح گواه (طرح ارزشیابی سنتی) انتخاب شدند. معلمان کلاس هایی که به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شدند به طور ویژه توسط پژوهشگر برای اجرای طرح صحیح آموزش دیده و به ترتیب توسط پژوهشگر مورد نظارت و راهنمایی لازم قرار می گرفتند. برای سنجش مهارت خواندن دانش آموزان مورد پژوهش آزمون تشخیص سطح خواندن اصفهان که توسط دکتر محمدرضا عابدی و مرضی عزیزیان تهیه و هنجاریابی شده مورد استفاده قرار گرفت و برای سنجش مهارت نوشتن دانش آموزان از آزمون نوشتاری محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آزمون نوشتن توسط نظرسنجی از معلمان دوره ابتدایی و کارشناسان گروه های آموزشی استان به دست آمد و با انجام اصلاحات مورد تایید قرار گرفت. ضریب کل بازآزمایی آزمون مهارت خواندن 0/78 و ضریب کل بازآزمایی آزمون مهارت نوشتن 0/73 به دست آمد. جهت آزمایش فرضیه های تحقیق و بررسی تاثیرات پیش آزمون از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج پزوهش حاکی از تاثیر معنادار ارزشیابی توصیفی بر دو مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان بوده است. از نتایج دیگر پژوهش توانایی بیشتر مهارت خواندن پسران در گروه توصیفی نسبت به گروه سنتی و توانایی بیشتر مهارت نوشتن دختران گروه توصیفی نسبت به گروه سنتی بوده است.

کلمات کلیدی:
ارزشیابی توصیفی، مهارت خواندن، مهارت نوشتن، پایه پنجم ابتدایی، مدارس روستایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_630.html