CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی طرح ها و خدمات NGO ها بر بهبود کیفیت زندگی کودکان کار و خیابانی

عنوان مقاله: بررسی طرح ها و خدمات NGO ها بر بهبود کیفیت زندگی کودکان کار و خیابانی
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_642
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم قاضی نژاد - عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
مریم ساقی - عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

خلاصه مقاله:
پدیده کودکان خیابانی و کار کودکان در ایران و نقاط مختلف جهان هر روزه در حال گسترش یافتن و ورود به عرصه های جدید است. این شاید ناخوشایند ترین نوع پیشرفت در جوامع محسوب می شود. پیشرفتی که آینده جوامع را با خطر مواجه می کند . این پدیده به عنوان یک پدیده آسیبی و نیز آسیب زا در سطوح فردی و اجتماعی توجه صاحبنظران اجتماعی، آسیب شناسان و نیز مدیران و فعالین این حوزه را به خود جلب کرده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی طرح ها و خدمات ارائه شده سازمان های حمایتی به کودکان مذکور و ارزیابی تاثیرات ان در کیفیت زندگی و رضایت آنان به انجام رسیده است. رویکرد کیفیت زندگی و ابعاد سه گانه آن شامل رشد فردی منطبق با خدمات اموزشی ، روابط بین فردی منطبق با خدمات حمایتی و احساس بهزیستی فیزیکی منطبق با خدمات بهداشتی ارائه شده در NGO ها و همچنین رویکرد بهزیستی چارچوب تحلیل پدیده کودکان کار و خیابان و سنجش ارزیابی خدمات مذکور را تشکیل داده اند.این پزوهش با ترکیبی از روش اسنادی و روش پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه همراه با مصاحبه انجام شده است جامعه آماری تحقیق ، کودکان کار و خیابانی سطح شهر تهران که ساعاتی از اوقاتشان را در سازمان های غیر دولتی می گذرانند می باشند. حجم نمونه این تحقیق 100 نفر می باشد که بر حسب دقت و همگنی جمعیت تحقیق و تحقیقات پیشین به روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفته است. اطلاعات گردآوری شده بوسیله نرم افزار spss پردازش شده و با استفاده از نمودارها و جداول فراوانی و درصد و آزمون خی دو ، فی و وی کرامر و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان خدمات ارائه شده از سوی سازمان های مورد نظر و تاثیر آنها بر کیفیت زندگی و در نهایت رضایت از زندگی کودکان مورد مطالعه در حد بالا بوده است. بر حسب نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای اصلی مدل نهایی حدود 90 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. از این رو می توان نتیجه گرفت که خدمات ارائه شده از سوی سازمان های غیر دولتی به تنهایی و نیز در ترکیب با رویکرد کیفیت زندگی مدل مناسبی برای تحلیل مسئله بهزیستی کودکان بوده و از قابلیت تبیین بالایی در این زمینه برخوردار است.

کلمات کلیدی:
کودکان کار و خیابانی، خدمات NGO ها، کیفیت زندگی، بهزیستی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_642.html